حسین آبادیان

 حسین آبادیان استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

حسین آبادیان

Hossein Abadian

استاد گروه تاریخ دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) قزوین

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصلاحات ارضی و تبعات اجتماعی مهاجرت روستائیان به شهر تهران (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 8، شماره: 2
2 بررسی و تبیین عوامل موثر در شیوع قحطی و بحران نان در عصر مظفری (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 42
3 تبعات اجتماعی گسترش طبقه متوسط جدید در ایران(1342-1357) (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 36
4 غلات و زندگی اجتماعی مردم ایران در جنگ دوم جهانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
5 منصب کدخدا در جامعه ی روستایی دوره ی قاجار (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 24، شماره: 22
6 موانع تاریخی رشد مدیریت شهری در دوره اول مشروطه؛تجربه انجمن های بلدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 2
7 مولفه های هویت ملی در برخی آثار مکتوب نیمه ی نخست دوره ی قاجار (دریافت مقاله) تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 19، شماره: 3