دکتر پروین ترکمنی آذر

دکتر پروین ترکمنی آذر استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر پروین ترکمنی آذر

Dr. Parvin Torkamani Azar

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اندیشه غالب بر نوشته های تاریخی دوره سلجوقی در ایران: کلام اشعری و حکمت عملی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ تمدن اسلامی دوره: 44، شماره: 2
2 بازنمایی داعیه های سیاسی، مذهبی، و فرهنگی حاکمیت صفویان در داستان عامیانه حسین کرد شبستری (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 13، شماره: 1
3 بازیابی فرهنگ متعارف ایرانی در تاریخ نگاری ابن بلخی حکمت عملی و فرهنگ شعوبیه) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 22، شماره: 9
4 بررسی تطبیقی تاریخ‎نگری و تاریخ‎نگاری نیشابوری و راوندی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 5، شماره: 1
5 بنیان نظری الگوی پیشرفت ایرانیان (تاملی بر تاریخ نوشته های قرن سوم تا ششم هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 8
6 تبیین جایگاه پادشاهان صفوی در غیبت امام (عج) از منظر مورخان (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیره پژوهی اهل بیت (ع) دوره: 3، شماره: 4
7 تحلیل نخستین شاخص‌های تحول و نوسازی نظام آموزشی ایران در قوانین، مصوبات و مذاکرات مجلس اول مشروطه(1324-1326 ه. /1287-1285 خ. ) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 11، شماره: 1
8 جایگاه خلیفه و فرمان روایان ایرانی در تاریخ نوشته های ایرانیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 2، شماره: 2
9 شکوفایی علوم انسانی در روزگار آل بویه (دریافت مقاله) پژوهشنامه تاریخ دوره: 13، شماره: 49
10 عدالت و بازتاب آن در تاریخ نوشته های مورخان ایرانی( قرن سوم تا ششم هجری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 8، شماره: 1
11 نقدی بر کتاب وفاداری و رهبری در جامعه اوایل دوره اسلامی و ترجمه های آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 18، شماره: 10
12 نقش و جایگاه رکن سپاه در ایران ( مطالعه ای بر آداب نامه ها و متون تاریخی شش قرن اول هجری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 11، شماره: 2
13 نقش هوشمندی و تدبیر سیاسی حکومتگران در ایجاد امنیت و توسعه جامعه (مطالعه موردی حکومت ترکان خاتون قراختایی در کرمان) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 1، شماره: 1
14 نوسازی نظام آموزشی ناظر به مدارس و معلمان و بازتاب آن در مذاکرات و مصوبات مجلس اول مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 16، شماره: 1