حبیب اسماعیل زاده رستم

 حبیب اسماعیل زاده رستم رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر

حبیب اسماعیل زاده رستم

Habib Esmailzadeh

رئیس باشگاه پژوهشگران جوان واحد قائم‌شهر

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.