دکتر محمد حسین سرائی

دکتر محمد حسین سرائی استاد تمام گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

دکتر محمد حسین سرائی

Dr. Mohammad Hossein Saraei

استاد تمام گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی پابرجا مبتنی بر سناریونویسی در حوزه گردشگری اجتماعی پایدار (مطالعه موردی: شهر میبد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 2
2 برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری مذهبی شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
3 تبیین و ارزیابی شاخص های موثر بر ارتقای کارایی سیستم مدیریت پسماند مطالعه موردی: شهر یزد (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
4 همگام سازی شهر اسلامی با چارچوب های مدیریت شهری الکترونیک در فضای شهر ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 احیاء دوچرخه سواری، و حمل و نقل پایدار شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر یزد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی دوچرخه شهری
2 ارزیابی تطبیقی میزان انطباق تراکم جمعیتی با تراکم ساختمانی در محلات قدیمی و جدید (مطالعه موردی: پشت باغ و فاز یک آزادشهر) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 استفاده از الگوهای مشترک موجود در هاپلوتیپ ها برای بهبود پیش بینی وضعیت بیماری دیابت نوع اول (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
4 راههای بکار گیری سیستم های هوشمند حمل و نقل در مدیریت ترافیک شهری(نمونه موردی:شهر یزد) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار و عمران شهری
5 نقش آمایش سرزمین در تعادل بخشی شبکه شهری: استان بوشهر (دریافت مقاله) همایش ملی جغرافیا و آمایش سرزمین