غلامرضا بلالی

 غلامرضا بلالی دانشیار، دانشگاه اصفهان

غلامرضا بلالی

Gholamreza Balali

دانشیار، دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تنوع درون گونه ای و بین گونه ای جنس پوتاموژتون Potamogeton L. در رودخانه زاینده رود براساس شاخصه ریخت شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر محلول پاشی اسید سالیسیلیک بر روی میزان رنگیزه های فتوسنتزی و سطح برگ در گیاهان سیب زمینی (Solanum tuberosum) تحت تنش ویروسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی در شرایط محیطی دشوار
2 بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و میزان ترکیبات فنولیکی سه رقم سیب زمینی (Solanum tuberosum L.) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
3 بررسی مورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی جمعیت های گونه.Marrubium persicum L در ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم کشاورزی، گیاهان دارویی و طب سنتی
4 تاثیر کاربرد اسپرمین و اسید جیبرالیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های غده های سه رقم سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
5 تاثیر کاربرد اسپرمین و اسید جیبرالیک بر شکستن خواب و کیفیت جوانه های مینی تیوبرهای سیب زمینی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران
6 تاثیر نمک درهیدرولیز پرتوسط باسیلوس های دریازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
7 تجزیه و تحلیل عملکرد هضم آنزیمی با استفاده از نرم افزار Image J (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
8 تعیین تنوع ژنتیک جدایه های قارچ R. solani AGI-IA ، عامل بیماری شیت بلایت برنج، بر اساس فنوتیپ های زایمو گرمی در استان گلستان (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
9 کاربرد تکنیک پکتیک زایموگرام در تعیین تنوعات بین گونه ای برخی از گونه های پنی سیلیوم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران