علی بحرانی پور

 علی بحرانی پور دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

علی بحرانی پور

Ali Bohranipour

دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اهمیت صید میگو در سواحل شمالی خلیج فارس از دوران پهلوی تا سال 1367 ه. ش (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 4
2 بررسی معیارهای قشربندی دریانوردان سواحل خلیج فارس تا پیش از سلطه مرکانتالیسم (قرون 7-10 ق/13-16 م) (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 5، شماره: 9
3 تاثیر الگوی جامعه شناختی سیاسی ایالت فارس در سیاست عملی آل اینجو (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 23، شماره: 19
4 تاثیر فتوحات اسلامی و سیاست های مالی تازیان مسلمان بر کشاورزی خوزستان (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 27
5 تلاش هایی برای بومی سازی مکتب آنال مطالعه ی موردی دیدگاه های استاد علی مظاهری در فصل های میانی کتاب جاده ی ابریشم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 23، شماره: 12
6 جایگاه و نقش غلامان و بردگان ترک در حکومت سامانیان (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 3
7 سهم تبریز در رونق اقتصادی دوران ایلخانان با تکیه بر تجارت جواهرات (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 2، شماره: 5
8 عوامل حفظ و تداوم پایگاه اجتماعی دهقانان ایرانی در جامعهٔ اسلامی عصر فتوحات و امویان (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 2، شماره: 8