شهرام جلیلیان

 شهرام جلیلیان دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

شهرام جلیلیان

Shahram Jalilian

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اردشیر بابکان و خدابانو آناهیتا (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 28، شماره: 37
2 افسانه مرگ یزدگرد بزه گر (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 5، شماره: 10
3 ʼعهدʻ ناشناخته خسرو پرویز به پسرش... (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 15، شماره: 29
4 پوشش زنان در ایران باستان؛ (مطالعه موردى دوره هخامنشیان) (دریافت مقاله) فصلنامۀ تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 4، شماره: 15
5 خسرو انوشیروان و شکوفایی فرهنگ و تمدن ایران در دوره ساسانیان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 16، شماره: 31
6 روابط هخامنشیان و عرب ها در سد ه ششم پیش از میلاد (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 2
7 سه چهرهٔ یک پادشاه؛ گناهکار، پیروزمند و نیک، یا کوروش دیگر (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 26، شماره: 31
8 شاه گزینی در اساطیر ایران (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 1
9 شخصیت مزدک در متون اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 2
10 شکل گیری و کارکردهای سازمان چشم و گوش شاه در دوره ی هخامنشیان (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 1
11 گناهان جنسی مردان در متون پهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه جندی شاپور دوره: 1، شماره: 3
12 مقایسه روایت شناهنامه فردوسی با تاریخ بلعمی درباره اردشیر بابکان (دریافت مقاله) دوره: ، شماره:
13 نقش اشراف و انجمن های مشورتی در عزل و نصب پادشاهان اشکانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
14 نقش بزرگان و نژادگان در محاکمه و مرگ خسرو پرویز (دریافت مقاله) تاریخ اسلام و ایران دوره: 27، شماره: 33
15 نهاد دایگانی در دوره ساسانیان (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش و پرورش کودکان در دوره مادها 550-715 پ.م (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 ادبیات کودک و نوجوان در دورهی ساسانیان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 بازتاب شهرسازی ساسانیان در متن های فارسی میانه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران
4 شهرسازی شهریاران اساطیری ایران (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی بومی ایران