دکتر محمدمهدی مظاهری تهرانی

دکتر محمدمهدی مظاهری تهرانی استادیار دانشگاه

دکتر محمدمهدی مظاهری تهرانی

Dr. Mohammad Mehdi Mazaheri

استادیار دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده شناسی دولت و رسانه (دریافت مقاله) فصلنامه رسانه دوره: 28، شماره: 3
2 ارائه مدلی به منظور بررسی تاثیرگذاری سازمان بسیج بر مولفه ها و شاخص های فرهنگ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 8، شماره: 18
3 اشغال عراق (۲۰۰۳-۲۰۱۱) از دیدگاه نظریه های روابط بین الملل خردگرایی واقع بینانه در برابر انسان گرایی فمینیستی (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل هوش چندگانه بر خودپنداره و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پسر نارساخوان (دریافت مقاله) فصلنامه ناتوانی های یادگیری دوره: 5، شماره: 1
5 بررسی اثربخشی بسته آموزشی «کاهش اهمالکاری» بر افزایش پیشرفت تحصیلی و کاهش اهمالکاری تحصیلی دختران دانشجوی دوره کارشناسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات آموزشی و آموزشگاهی دوره: 2، شماره: 4
6 بررسی مقدماتی عوامل اجتماعی-اقتصادی و فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات روان شناختی دوره: 3، شماره: 11
7 پیش بینی اهما لکاری تحصیلی دانشجویان براساس عوامل شناختی، هیجانی، انگیزشی و جنسیت (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 15، شماره: 3
8 پیش بینی مدل گرایش به اعتیاد مبتنی بر عوامل شخصیتی(NEO) بواسطه متغیر میانجی سلامت روان (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 21، شماره: 6
9 تاثیر روشهای پیشگیری از سوء مصرف مواد در هیجان طلبی، امنیت روانی و بازخورد نسبت به سوء مصرف مواد مخدر در نوجوانان (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی تحولی، روانشناسان ایرانی دوره: 7، شماره: 27
10 تاثیر سه روش پیشگیری بر نگرش، بیزاری از یکنواختی و ماجراجویی دانش آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر: پیگیری یکساله (دریافت مقاله) مجله روانشناسی اجتماعی دوره: 1، شماره: 27
11 تاثیر عشق بر معرفت از دیدگاه مولانا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 2، شماره: 5
12 تبیین رقابتهای چین و ایالات متحده آمریکا در چارچوب نظریه چرخه قدرت (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 1، شماره: 2
13 تبیین ژیوپولیتیکی مناقشه قومی در بلوچستان پاکستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 1، شماره: 4
14 تدوین سیستم خط مشی گذاری فرهنگی آینده نگر با استفاده از هم افزائی مدل ها (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 6، شماره: 22
15 تدوین مدل آموزشی برای عملکرد تحصیلی مبتنی بر هوش چندگانه با واسطه گری خودپنداره و عزت نفس: یک الگوی ساختاری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 17، شماره: 1
16 تطور تاریخی الگوهای امنیت پژوهی؛ از گفتمان سنتی تا فرامدرن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره: 2، شماره: 5
17 جانمایی فرهنگ در چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 4، شماره: 14
18 چالش مداخلات: تا چه اندازه هر یک از مداخلات آموزش مدیریت والدین، نروفیدبک، و ریتالین بر بهبود اختلال بیش فعالی/نقص در توجه و شاخص استرس والدینی تاثیر دارند (دریافت مقاله) فصلنامه خانواده پژوهی دوره: 8، شماره: 1
19 چالش‌ها ، فرصت‌ها و اثرات سیاسی فضای مجازی درنظام جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 4
20 خوشه بندی سبک زندگی مبتنی بر مصرف رسانه ای(مورد مطالعه: کلان شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 5، شماره: 3
21 دولت، هویت و سیاست خارجی در ایران معاصر1390-1304 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 2، شماره: 7
22 رابطه برونگرایی ، رون نژندگرایی، بخشودگی و راهبردهای مقابله اسلامی با شادکامی دردانشجویان دانشگاه های اهواز درسال 1387 (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 10، شماره: 38
23 رابطه بین شادکامی خودشکوفایی سلامت روان و عملکرد تحصیلی بادوگانگی جنسی دردانشجویان دختروپسر واحدعلوم و تحقیقات مرکزاهواز (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 33
24 رابطه بین عوامل موثر بر نارسایی(شکست) شناختی و افت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه علمی مهارت های روانشناسی تربیتی دوره: 5، شماره: 4
25 رابطه راهبردهای شناختی فراشناختی وویژگی های جمعیت شناختی با عملکرد تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 16، شماره: 2
26 رابطه ساختاری کمال گرایی، خودکارآمدی، جهت گیری هدفی و علاقه به رشته با اهمال کاری تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 12، شماره: 2
27 ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش تیپ شخصیتی d و رابطه آن با بیماری کرونری قلب (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی دوره: 9، شماره: 32
28 نقش نظامیان در روند بیداری اسلامی مصر (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 23، شماره: 92
29 نقش و جایگاه ایران در سیستم امنیتی خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تعیین میزان اثر مارک تجاری بر ارزش گذاری برند مورد مطالعه : بانک دی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی سالانه تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
2 نقش تشکل های دانشجویی در توسعه فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر در نظام دانشگاهی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول
3 نقش دفاع سایبری و فناوری بلاکچین در ارتقای امنیت ملی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
4 هم افزایی فلسفه و کارآفرینی، طرحی برای تعالی کارآفرینی (در چهارچوب فلسفه و حکمت اسلامی) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی