دکتر بهنام محمدی ایواتلو

دکتر بهنام محمدی ایواتلو عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

دکتر بهنام محمدی ایواتلو

Dr. Behnam Mohammadi ivatlo

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل دوسطحی برای برنامه ریزی توسعه تولید با تعیین قیمت خرید تضمینی انرژی های تجدیدپذیر (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 4
2 ارائه ی چهارچوبی برای خوشه بندی ریز شبکه ها در شبکه های هوشمند انرژی با استفاده از دایره ی آپولونیوس (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 4
3 ارزیابی جنبه های فنی و اقتصادی شبکه توزیع با هدف توسعه DG برمبنای کاربرد مدیریت اکتیو در شبکه (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 44، شماره: 4
4 ارزیابی راهکارهای پیشگیری از ناپایداری ولتاژ با در نظر گرفتن تلفات، عدم قطعیت توربین های بادی همبسته به هم و تغییرات بار (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 47، شماره: 1
5 استراتژی پیشنهاددهی بهینه مشارکت یکپارچه ذخیره ساز هوای فشرده و تکنولوژی تبدیل برق به گاز در بازار روز پیش تحت رویکرد ترکیبی تصادفی-مقاوم (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 19، شماره: 65
6 استراتژی پیشنهاددهی ریزشبکه ها در بازارهای انرژی و رزرو روز بعد با در نظر گرفتن عدم قطعیت در تولید و مصرف بار الکتریکی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 3
7 برنامه ریزی بهینه ریزشبکه های قابل بازآرایی در شرایط عادی و اضطراری (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 4
8 پیاده سازی سیستم بهینه مدیریت انرژی برای مجموعه ریز شبکه ها (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 6، شماره: 1
9 پیاده سازی عملی یک سیستم مدیریت انرژی برای یک ریزشبکه متصل به شبکه سراسری با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری چندبعدی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی هزینه /ارزش قابلیت اطمینان درشبکه های توزیع با جایابی بهینه ادوات کلیدزنی و منابع پشتیبان با استفاده ازالگوریتم تکاملی تفاضلی و مطالعه موردی برروی فیدر فشارمتوسط شبکه توزیع شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
2 امکان سنجی و مطالعه اعمال خاصیت خودترمیمی در شبکه های هوشمند توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
3 بررسی رفتار مشترکین صنعتی در برنامه های پاسخ گویی بار و محاسبه الاستیسیته آن ها (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
4 بررسی مقایسه ای ساختار پارکینگ های طبقاتی اتوماتیک و امکان سنجی استفاده از آن در شهر تبریز (دریافت مقاله) پنجمین سمینار سالیانه آموزشی تخصصی آسانسور و پله برقی
5 بررسی و تحلیل دستورالعمل ها و مشارکت مشترکین در برنامه های پاسخگویی بار در ایران (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
6 برنامه ریزی امنیت مقید مشارکت نیروگاه ها با حضور سیستم ذخیره ی کننده ی انرژی هوای فشرده و با در نظر گرفتن قیدهای شبکه ی گاز طبیعی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
7 برنامه ریزی بهینه ریزشبکه مبتنی بر میکروتوربین، پیل سوختی، سیستم فتوولتاییک و توربین بادی در حضور عدم قطعیت تحت برنامه پاسخگویی بار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
8 برنامه ریزی بهینه عملکرد هاب انرژی در حضور بازارهای برق و حرارت منطقه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
9 برنامه ریزی بهینه ی روز-پیش شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع تجدیدپذیر (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
10 برنامه ریزی کوتاه مدت نیروگاه های برق با هدف کاهش انتشار آلایندگی در حضور سیستم های جذب و ذخیره سازی کربن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
11 برنامه ریزی کوتاه مدت واحدهای آبی_حرارتی با استفاده از الگوریتم کرم شب تاب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
12 بهره برداری احتمالاتی از هاب انرژی در حضور برنامه ی پاسخگویی بار و انرژی خورشیدی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
13 بهره برداری بهینه اقتصادی از شبکه های میکرو در محیط بازار (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
14 پایدار سازی سیستم قدرت با استفاده از PSS با اندازه گیریهای گسترده سنکرون (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی برق
15 پخش بهینه توان راکتیو با هدف مستقیم بیشینه کردن حاشیه پایداری ولتاژ شبکه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
16 تعیین بهینه اندازه منابع انرژی در ریز شبکه‌ها با در نظر گرفتن سیستم ذخیره‌ساز هیدروژنی (دریافت مقاله) کنفرانس شبکه های هوشمند 92
17 تعیین سایز بهینه ریزشبکه متشکل از ذخیره ساز هیدروژنی و منابع تجدیدپذیر انرژی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
18 جایابی بهینه ی سیستم های ذخیره ساز انرژی در شبکه ی توزیع با در نظر گرفتن اثر برنامه های پاسخگویی بار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
19 خودبرنامه ریزی نهاد گردآورنده خودروهای برقی برای شرکت در بازار برق (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی انرژی
20 طراحی سیستم خبره تعیین گر طرح بهینه پاسخگویی بار برای مشترکین صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق
21 عملکرد بهینه ریزشبکه تحت قیود زیست محیطی و عدم قطعیت در حضوربرنامه پاسخگویی بار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر و تولید پراکنده ایران
22 کاربرد الگوریتمGSO در جایابی بهینهPMU ها با در نظر گرفتن خروج PMUها (دریافت مقاله) بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق
23 کاربرد اینترنت اشیاء در بهینه سازی مصرف انرژی ساختمان های مسکونی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
24 کاربرد پیل سوختی و الکترولایزر بعنوان سیستم ذخیره ی انرژی هیدروژنی در برنامه ریزی بهینه ی روز بعد شبکه های توزیع آینده در حضور منابع تجدیدپذیر و برنامه های پاسخ گویی بار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس هیدروژن و پیل سوختی
25 کاربرد سیستم های چند عامله به منظور برنامه ریزی بهینه برنامه های پاسخگویی بار در یک میکروگرید (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
26 مروری بر روش های مدلسازی عدم قطعیت در شبکه های توزیع انرژی الکتریکی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
27 مطالعه شاخص های کیفیت توان در نقاط مختلف شبکه و مشترکین بزرگ صنعتی توزیع نیروی برق تبریز (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی
28 مکانیابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازوری جهت مشاهده پذیری شبکه سراسری ایران (دریافت مقاله) بیست و سومین کنفرانس بین المللی برق