زهرا دلاوریان

 زهرا دلاوریان دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد

زهرا دلاوریان

Zahra Delavarian

دانشیار گروه پزشکی دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Adenoid Cystic Carcinoma of the Buccal Mucosa with Rare Delayed Frontal Bone Metastasis: A Case Report (دریافت مقاله) مجله مواد و تکنیک های دندانپزشکی دوره: 5، شماره: 4
2 Extranodal NK/T Cell Lymphoma with Destruction of the Uvulae: A Case Report (دریافت مقاله) مجله علمی گوش و حلق و بینی ایران دوره: 29، شماره: 2
3 Extranodal Non-Hodgkin’s Lymphoma of the Oral Cavity Presenting as Gingival Swelling: A Case Report (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 8، شماره: 7
4 Islamic Fasting and Oral Health and Diseases (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 2، شماره: 4
5 بررسی آگاهی دندانپزشکان متخصص شهر مشهد-ایران در مورد فوریت های پزشکی شایع در مطب دندانپزشکی در سال 89-1388 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 34، شماره: 4
6 بررسی تاثیر اضافه کردن لیزر کم توان به درمان دارویی در بیماران مبتلا به سندرم سوزش دهان: کارآزمایی بالینی تصادفی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 41، شماره: 2
7 بررسی فراوانی اختلالات روانپزشکی در بیماران مبتلا به لیکن پلان دهانی مراجعه کننده به بخش بیماریهای دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 31، شماره: 4
8 بررسی گذشته نگر پنج ساله موارد ابتلا به بدخیمی های دهان، فک و صورت در مراجعین به بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی مشهد-ایران (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 33، شماره: 2
9 بررسی میزان آگاهی و مهارت تشخیصی دندانپزشکان عمومی شاغل در استان خراسان رضوی (ایران) در مورد بیماری های شایع دهان در سال های 88-1387 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 36، شماره: 2
10 بررسی و نقد تحقیقات اپیدمیولوژی توصیفی دندانپزشکی منتشر شده ایران در سال های 1375 تا 1388 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 38، شماره: 4
11 بررسی و نقد مقالات کارآزمایی بالینی دندانپزشکی ایران - منتشر شده به زبان انگلیسی – طی سالهای 2012-1999 (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 42، شماره: 1
12 گزارش سه مورد گرانولر سل تومور در زبان (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 2
13 گزارش یک مورد بیماری سلول لانگرهانس (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 32، شماره: 4
14 گزارش یک مورد تشخیص ترومبوسیتوپنی ایمونولوژیک با شکایت اصلی عدم تطابق پروتز دندانی (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 43، شماره: 4
15 مقایسه فراوانی شکایت ها، نوع و شدت حوادث استرس زا در بیماران مبتلا به درد آتیپیک صورت و درد با منشا مشخص در مراجعه کنندگان به دانشکده دندانپزشکی زاهدان (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 44، شماره: 2
16 میگزوفیبروم ادنتوژنیک فک پایین همراه با دندان مولر سوم رویش نیافته - گزارش مورد (دریافت مقاله) مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد دوره: 40، شماره: 1