دکتر حسین غضنفرپور

دکتر حسین غضنفرپور دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر حسین غضنفرپور

Dr. Hosein Ghazanfarpour

دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ساخت روگذرهای شهری بر فضای فیزیکی و کالبدی شهربا استفاده از GIS (مطالعه موردی: روگذرهای نه گانه شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم انداز زاگرس دوره: 7، شماره: 24
2 ارزیابی شاخص های شهر الکترونیک در راستای توسعه پایدار شهری از دیدگاه مدیران شهری (مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 4
3 ارزیابی شاخص های فضایی-کالبدی در تبیین الگوی پراکنده رویی شهری با استفاده از داده های سنجش از دور. نمونه موردی: شهر کرمان (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 10، شماره: 38
4 ارزیابی نقش مولفه های شهرسازانه در تعیین الگوی مصرف آب در مقیاس محله (نمونه موردی: محله الغدیر کرمان) (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 12، شماره: 3
5 ارزیابی و تحلیل فضایی شاخص های توسعه خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان های استان فارس با استفاده از روش های ترکیبی چند شاخصه (TOPSIS، VIKOR، SAW) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 26
6 ارزیابی وضعیت لرزه خیزی و آسیب پذیری کالبدی- جمعیتی شهر رفسنجان (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 8، شماره: 19
7 اولویت بندی صنایع دستی استان کرمان TOPSIS با استفاده از تکنیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 6، شماره: 23
8 بارزسازی و تشخیص جزایر گرمایی کلانشهر تهران در ماه های سرد سال با استفاده از تصاویر ماهواره ای (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 56
9 بازسازی شرایط ظهور و افول تمدن باستانی شهداد با تاکید بر عوامل بسترساز طبیعی و انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه تمدن ایرانی دوره: 4، شماره: 1
10 بررسی بافت فرسوده شهری با رویکرد توسعه گردشگری مورد شناسی: محله درب شازده واقع در منطقه 8 شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 6، شماره: 21
11 بررسی توزیع فضایی مراکز جاذب جمعیتی نسبت به ساختار تکتونیکی شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
12 بررسی عوامل کالبدی مؤثر بر مصرف آب به منظور جلوگیری از بحران آب شهری در مقیاس محلّه (مطالعۀ موردی: محلۀ الغدیر شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 2
13 بررسی عوامل وعناصر دیرینه جغرافیایی برشکل گیری تمدن ها بااستفاده از تکنیک پویانمایی سیستم ها (مطالعه موردی تمدن شهداد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 10، شماره: 2
14 بررسی و ارزیابی کاربری اراضی مناطق ۹گانه شهر شیراز با استفاده از مدل LQ در محیط GIS (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 5، شماره: 1
15 بررسی و ارزیابی نقش فضاهای شهری در ایجاد حس نشاط و شادی آفرینی شهروندان(مطالعه موردی: میدان گنجعلی خان شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 15، شماره: 3
16 برنامه ریزی توسعه میان افزا در منطقه ۳ شهر کرمان با رویکرد توسعه پایدار (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 9، شماره: 1
17 برنامه ریزی راهبردی سفرهای درون شهری ایمن و روان با تاکید بر اهداف سفر مطالعه موردی: محدوده مرکزی شهرکرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 8، شماره: 3
18 برنامه ریزی فضاهای شهری برای تامین نیازهای معلولان و جانبازان نمونه پژوهش: منطقه دو شهری کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 11، شماره: 2
19 پایش روند تغییرات ارتفاعی سطح زمین در شهرکرمان و تعیین مناطق پرخطر با استفاده از تصاویر راداری ASAR و SENTINEL 1 (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 8، شماره: 2
20 پیش بینی و تحلیل بارش های محتمل سنگین در استان خوزستان با استفاده از مدل هایHADCM۳ وSDSM (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تغییرات آب و هوایی دوره: 3، شماره: 11
21 تحلیل ارتباط فضایی بین پوشش گیاهی با توزیع ازون سطحی با تاکید بر نقش پیش عنصری ایزوپرن در مناطق مختلف کلانشهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 13، شماره: 49
22 تحلیل پراکنده رویی شهر کرمان با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 6، شماره: 1
23 تحلیل پراکنده رویی شهرسیرجان ورشدآینده آن با استفاده از داده های سنجش از دور (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 5، شماره: 2
24 تحلیل تطبیقی دسترسی به فضاهای عمومی و کارکرد سیمای شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: مناطق ۱ و ۲ شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 3
25 تحلیل تطبیقی سنجش کیفیت زندگی در بافت های قدیم و جدید شهری (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 7، شماره: 1
26 تحلیل ریسک و آسیب پذیری لرزه ای سکونتگاه های انسانی شهرستان باشت با استفاده از مدل دیماتل فازی و Gis (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 12، شماره: 35
27 تحلیل فضایی ریسک رواناب های مساله ساز با تکیه بر معیارهای برنامه ریزی شهری (مورد شناسی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 30
28 تحلیل فضایی میزان برخورداری از فناوری اطلاعات و ارتباطات در استان کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 7، شماره: 24
29 تحلیل کاربری اراضی حمل و نقل درون شهری مناطق چهارگانه شهر کرمان با مدل vikor و Saw (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 9، شماره: 33
30 تحلیل نابرابری فضایی شهر کرمان با استفاده ازآمار فضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 10، شماره: 1
31 تحلیل و سطح بندی شهرستان های استان کرمان بر اساس شاخص های آموزشی با استفاده از مدل TOPSIS (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 44
32 تحلیل وضعیت پارک های شهر کرمان برای استفاده معلولان و جانبازان و توزیع فضایی و مکانی آن ها با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 5، شماره: 1
33 تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه ۲ کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 9، شماره: 1
34 جغرافیدانان مسلمان و تمدن اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 2، شماره: 4
35 سطح بندی میزان آسیب پذیری بافت های شهر کرمان بر اساس معیارهای منطق فازی (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 15، شماره: 48
36 سطح بندی و میزان توسعه یافتگی خدمات بهداشتی و درمانی شهرستان های استان کرمان با استفاده از شاخص های تمرکز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 4
37 سنجش سرزندگی و حیات شبانه میدان نقش جهان اصفهان با تاکید بر امنیت پایدار شهری (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 2
38 سنجش و ارزیابی سفرهای درون شهری با استفاده از مدل TOPSIS ، GIS و جاذبه دوقیدی سفر( مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 20، شماره: 58
39 سنجش و سطح بندی توسعه یافتگی شهرستان های استان همدان از لحاظ شاخص های بهداشت و درمانی با استفاده از تاپسیس فازی (FTOPSIS) و Arc GIS (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 13، شماره: 51
40 سنجش واکنش مدیران شهری در رویارویی با مخاطره محیطی سیل با تاکید بر تاب آوری (مطالعه موردی: شهر جیرفت) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و پایداری محیط دوره: 9، شماره: 1
41 کاربرد روش های فازی و AHP برای جانمایی مدارس ابتدایی در ناحیه یک آموزشی شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 2
42 مدل بهینه تخلیه اضطراری جمعیت پس از حادثه در اماکن شهری با استفاده از الگوریتم ژنتیک (مطالعه موردی منطقه 3 شهر کرمان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
43 مدیریت مقابله با آتش سوزی جنگل های شمال ایران (مطالعه موردی:جنگل گلستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 5، شماره: 10
44 مقایسه تطبیقی بازآفرینی اراضی قهوه ای، اراضی خاکستری و بافت ناکارآمد مطالعه موردی: منطقه ۳ و ۴ شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت شهری و مهندسی محیط زیست دوره: 1، شماره: 2
45 مکان گزینی مراکز درمانی شهر سیرجان با استفاده از روش Ad-Hock (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 2، شماره: 4
46 مکان یابی داروخانه ها و توزیع فضایی بهینه آن در شهر سیرجان در راستای دسترسی مطلوب شهروندان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 12، شماره: 45
47 نگرشی بر ساختار فضایی بافت قدیم شهر کرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ایرانی دوره: 11، شماره: 22
48 نیازسنجی پارکینگ های عمومی در مناطق شهری با استفاده از مدل های ریاضی و آماری مورد شناسی: شهر کرمان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 14
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنتروپوسن انگاره ای در سنجش تغییرات محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
2 ارزیابی موقعیت کنونی مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزشی شهر کرمان و کاربریهای شهری مؤثر بر عملکرد آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی شهرسازی، مدیریت شهری و توسعه پایدار
3 ارزیابی نقش شهرک های صنعتی شهرستان کرمان در اشتغال و محیط زیست شهرستان کرمان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین مهندسی عمران، معماری، شهرسازی و محیط زیست در قرن ۲۱
4 ارزیابی و تدوین استراتژی توسعه پایدار گردشگری با استفاده از تکنیکSWOT (نمونه موردی شهر یاسوج ) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
5 بررسی ارزیابی راهبردی محیط زیست جهت استفاده در برنامه های توسعه منطقه ای مطالعه موردی منطقه مشهد (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
6 بررسی جایگاه سازمان های غیر دولتی در مدیریت بحران های طبیعی بویژه زلزله (دریافت مقاله) سومین همایش مدیریت بحران در صنعت ساختمان
7 بررسی ظرفیتهای منطقه نمونه گردشگری شهداد بر توسعه گردشگری دشت لوت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی بیابان لوت با رویکرد گردشگری
8 بررسی نقش اجتماعی، فرهنگی و کالبدی میادین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
9 برنامه ریزی راهبردی، ساماندهی میادین شهری با تاکید بر میادین منطقه یک شهر سیرجان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
10 بیابان زایی و اثرات زیست محیطی آن «مطالعه موردی شهرستان سیرجان» (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بیابان زایی و روشهای مختلف بیابان زدایی
11 پایدارسازی منابع درآمدی شهرداری زیدآباد (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی عمران، معماری و توسعه شهری
12 تحلیل توزیع فضایی- مکانی مجموعه های ورزشی با استفاده از سیستم GIS (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
13 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر جوپار) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
14 تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی با تأکید بر جدول SWOT (مطالعه موردی: شهر چترود) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
15 تحلیلی بر نقش سیستم اطلاعات جغرافیایی در مدیریت ریسک محدودههای حاشیه نشین به هنگام وقوع سوانح (مطالعه موردی: شهر کرمان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران
16 ژئوسیستم های ناپایدار و منابع انرژی پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
17 ساماندهی فضای حاشیه رودخانه شور رفسنجان با رویکرد توسعه گردشگری سبز پایدار با نگاه به آینده (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
18 سنجش تاثیر هواشناسی کشاورزی بر کشت گندم دیم مطالعه موردی: شهرستان روانسر(سال زراعی 91-90) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی آب و هوا شناسی
19 سنجش میزان قدرت لرزه ای برتخریب سازه های شهری با استفاده ازgis مطالعه موردی: منطقه یک شهرکرمان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
20 ضرورت ساماندهی مبلمان میادین شهری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی و آموزشی عمران معماری شهرسازی و محیط زیست ایران
21 کاربرد آنالیز نزدیک ترین همسایه در شناسایی الگوی پراکنش مدارس ابتدایی ناحیه یک آموزش و پرورش شهر کرمان (دریافت مقاله) اولین سمپوزیوم بین المللی علوم مدیریت با محوریت توسعه پایدار
22 کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) دربرنامه ریزی و مدیریت گردشگری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فرهنگ، گردشگری و هویت شهری
23 ماشین تولید فقر و تاثیر آن بر فضای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گام دوم انقلاب اسلامی؛ رسالت دانشگاه ها