رویا احمدی

 رویا احمدی دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

رویا احمدی

Roya Ahmadi

دانشیار دانشکده یادگار امام خمینی دانشگاه آزاد اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.