کامبیز بهنیا

 کامبیز بهنیا دانشگاه تهران

کامبیز بهنیا

Kambiz Behniya

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اقتصادی فازی سیستم های حم لو نقل همگانی با فرض وجود عدم قطعیت در متغیرهای اقتصادی: مطالعه موردی متروی قم (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی حمل و نقل دوره: 6، شماره: 1
2 ارزیابی شاخص سختی مارشال مخلوط های آسفالت گرم (WMA) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (EAF) (دریافت مقاله) دوماهنامه نخبگان علوم و مهندسی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مرور طبقه بندی شده برای شناخت الگوی معرفی عامل آسیب، مکانیسم آسیب پذیری وتحلیل شبکههای حملونقل پس از وقوع آسیب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
2 ارزیابی آزمایشگاهی مدول برجهندگی مخلوط های آسفالت گرم ( WMA ) حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی EAF (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
3 ارزیابی اثر افزودن واکس پلی اتیلن بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی اقتصادی (تحلیل هزینه - فایده) پروژه‌های حمل و نقل انبوه شهری: از رویکرد فعلی در کشور تا روش‌های موجود در کشورهای توسعه یافته اقتصادی (دریافت مقاله) سیزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
5 ارزیابی جابجایی ماندگار درکوله ی پلهای خاک مسلح دراثرزلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 ارزیابی وبررسی آماری شاخص سختی مارشال مخلوطهای آسفالت گرم ( WMA )حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
7 انتخاب گزینه های مناسب تصمیمگیری برای انجام مطالعات امکانسنجی ناوگان ریلی درون شهری با مطالعه موردی کلیه مونوریلهای موجود در جهان (دریافت مقاله) همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور
8 ایده سرعت گیر هوشمند بر مبنای سیستم موقعیت یاب جهانی (جی پی اس) (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
9 بررسی اثر آتش سوزی تانکرهای حمل سوخت بر روی دیوارهای حائل خاک مسلح ژئوسنتتیکی (GRS) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی محافظت ساختمان ها و سیستم های حمل و نقل در برابر آتش
10 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
11 بررسی تاثیر در نظر گرفتناندرکنش خاک و سازه بر تغییر محل تراز پایه در سازه های نیمه مدفون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در مقاومت کششی مخلوط های آسفالت گرم (WMA) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم مهندسی و توسعه شهری پایدار
13 بررسی تاثیر دما برمدول برجهندگی مخلوطهای آسفالت گرم (WMA)حاوی سرباره فولادی کوره قوس الکتریکی(EAF) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی
14 بررسی تاثیردر نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه نیمه مدفون (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 بررسی تاثیردر نظر گرفتن اثرات اندرکنش خاک و سازه بر پاسخ دینامیکی سازه نیمه مدفون در حوزه زمان (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی تجربی تاثیر عمق مدفون در عملکرد لرزه ای دیوارهای خاک مسلح با استفاده از آزمایش میز لرزه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی ساخت ساز شهری در مجاورت گسل های فعال
17 بررسی جامع مدلهای تعینی قطعی و احتمالی پیش بینی زوال روسازی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی زیرساختهای حمل و نقل
18 بررسی خصوصیات ویسکوالاستیک خطی و عملکردی مخلوط آسفالتیاصلاح شده با پودرلاستیک با استفاده از آزمایش مدول دینامیکی (دریافت مقاله) نهمین همایش قیر و آسفالت ایران
19 بررسی شیبهای میخکوبی شده تحت اثر زلزله (دریافت مقاله) دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
20 بهبود خواص مکانیکی خاک های رمبنده (مطالعه موردی عملیات راهسازی پروژه حرم تا حرم در قم) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 پایدارسازی ترانشهها و خاکریزها با دیوار نگهبان گهواره ای روشی سازگار با محیط زیست (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
22 تاثیر آب لوله کشی شهرستان لارستان بر مقاومت فشاری بتن های معمولی و بتن های تقویت شده با سنگدانه های گرانیت (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
23 تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالت گرم (WMA) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین عمران معماری و صنعت ساختمان ایران
24 تاثیر درصد استفاده ازساسوبیت در استقامت مارشال وروانی مخلوط های آسفالت گرم( WMA) (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
25 تاثیر هیدراسیون اولیه بنتونیت در فرایند اندرکنش آن با آلاینده آلی با استفاده از نتایج آزمایش رسوب (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در مهندسی عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
26 تحلیل آسیب پذیری شبکه ریلی کشور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
27 تحلیل آسیب پذیری شبکه های حمل و نقل ریلی در برابر انسداد چندکمانه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
28 تحلیل آسیب پذیری شبکه های حمل ونقل: ارائه یک مرور دسته بندی شده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
29 تحلیل اقتصادی سیستمهای حمل ونقل ریلی بر مبنای ارزش معادل یکنواخت سالانه با درنظر گرفتن عدم قطعیت در نرخ بهره متورم شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 تحلیل پایایی شبکه های حمل ونقل و ترافیک جاده ای: ارائه یک مرور طبقه بندی شده برای شناخت الگوی معرفی عامل آسیب، مکانیسم آسیب پذیری و تحلیل شبکه پس از وقوع آسیب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
31 تحلیل کارآمدی سیستم مونوریل در حمل و نقل انبوه شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 تحلیل و مقایسه فنی کارایی گاردریل های مورد استفاده در ایران در سرعتهای مختلف برخورد با استفاده از شبیه سازی به روش اجزاءمحدود (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 تعیین قابلیت قطار هوایی به عنوان سیستم حمل و نقل انبوه شهری (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
34 روش گام به گام ایمن سازی و انجام تحقیقات در مورد نقاط حادثه خیز و مطالعه موردی چند نقطه حادثه خیز استان خراسان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران
35 صحت سنجی نتایج مدل سازی های عددی بر مبنای روش المان محدود در پروژه های گودبرداری (مطالعه موردی: گود پروژه آزمایشگاه دانش در تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
36 فن آوریهای هشدار دهنده و اطلاع رسانی درون خودرو؛ کمک به بهبود ایمنی یا موجب حواسپرتی راننده؟ (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 کاربرد سنگدانههای بازیافتی بتنی در صنعت راهسازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار در راهسازی با رویکرد حفظ محیط زیست
38 کاربرد نظریه بازی در تخصیص همگانی در شرایط عدم قطعیت زمان انتظار در ایستگاه (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
39 مروری بر قابلیتهای روش شبیه سازی دینامیک ملکولی در رفتارشناسی قیر و مخلوطهای آسفالتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
40 مطالعه روش های زهکشی به کار گرفته شده در بهبود شرایط ژئوتکنیکی سه پروژه اجرایی (دریافت مقاله) سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی
41 نقش شاخص هزینه به ظرفیت در انتخاب بهینه سیستم های حمل و نقل عمومی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 نگاهی به تجارب کشورهای مختلف در اجرای برنامه بلندمدت عملکرد روسازی (LTPP) (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران