احمد جوانشیری

 احمد جوانشیری هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

احمد جوانشیری

Ahmad Javanshiri

هیئت علمی و استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ایران و آمریکا همراستایی تا تعارض ملت و دولت (دریافت مقاله) ماهنامه پژوهش ملل دوره: 4، شماره: 37
2 بازخوانی تاریخ نظریه ی آرمان گرایی با تاکید بر تولد رشته ی روابط بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 3، شماره: 10
3 جهان وطن گرایی در سیاست جهان: از نظریه تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 5، شماره: 18
4 عوامل موثر بر مناسبات ایران و امریکا (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست و روابط بین الملل دوره: 2، شماره: 4
5 مداخله بشردوستانه در میانه ی نظم میان دولتی و نظم جهان وطن گرایانه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دوره: 1، شماره: 3