دکتر بهرام ایمانی

دکتر بهرام ایمانی دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

دکتر بهرام ایمانی

Dr. bahram imani

دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessing the Impacts of Implementing a Guidance Plan in Rural Sustainable Development (Case Study: Kandovan Village, East Azerbaijan Province) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 6، شماره: 2
2 آینده پژوهی توسعه متوازن منقطه ای بر مبنای برنامه ریزی سناریوی مبنا مطالعه موردی: استان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 18، شماره: 58
3 ارزیابی و تحلیل عملکرد دهیاری ها با تاکید بر رویکرد حکمروایی شایسته مطالعه موردی: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 6، شماره: 1
4 امکان سنجی استقرار صنایع در شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی توسعه شهری و منطقه ای دوره: 3، شماره: 4
5 Urban Decay Vulnerability Mitigation Strategies Against Earthquake Case Study: Imamzadeh Hasan Neighborhood in Tehran (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 39
6 تحلیل دیدگاه جوامع روستایی در رابطه با عوامل بازدارنده و پیش برنده کشاورزی ارگانیک موردمطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 2
7 سنجش تغییرات شاخص های کیفیت زندگی بر اثر ارتقای سیاسی- اداری فضا در سطح ناحیه ای (مورد شناسی: بخش کوهسارات-شهرستان مینودشت) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 9، شماره: 31
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی فرآیند برنامه ریزی توسعه روستایی درایران (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
2 آینده نگاری توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
3 اثرات حکمروایی خوب در توسعه ی گردشگری شهری (مطالعه موردی: شهر اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش رقابت پذیری و آینده تحولات شهری
4 اثرات زیست محیطی گردشگری برتوسعه پایدار شهری موردشهرسرعین (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
5 ارائه الگوی گسترش بهینه کالبدی- فضایی شهر اردبیل با تاکید بر موقیعت سکونتگاه های روستایی پیرامونی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
6 ارزیابی اثرات اجرایی طرح های هادی در روستاهای شهرستان خلخال (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
7 ارزیابی پراکنش فضایی، سرانه و وضعیت فضای سبز در شهر اردبیل (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
8 ارزیابی توان های اکولوژیکی به منظور پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از GIS مورد مطالعه: استان گیلان (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
9 ارزیابی توسعه پایدار گردشگری ایران با رویکرد آینده پژوهی (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی «آینده ­نگاری راهبردی در حوزه علوم جغرافیایی و مطالعات شهری- منطقه ­ای»
10 ارزیابی میزان انطباق توانمندی های دهیاران با مجموعه وظایف قانونی دهیاران از منظر خود دهیاران (مطالعه ی موردی : مشگین شهر، بخش رضی، دهستان ارشق شمالی) (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
11 ارزیابی و پهنه بندی اکوتوریسم با استفاده از پارامترهای طبیعی و مدل منطق فازی مطالعه موردی: شهرستان نیر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زمین و توسعه شهری
12 بررس نقش نظام های مالی- اقتصادی در توسعه پایدار روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی جغرافیا،مخاطرات محیطی و توسعه پایدار
13 بررسی آثار اقتصادی گردشگری بر توسعه مناطق روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
14 بررسی اثرات گردشگری بر کیفیت زندگی در نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
15 بررسی پیوندهای فضایی شهر و روستا مطالعه موردی : شهرستان پیرانشهر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران با محوریت آمایش سرزمین،الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت
16 بررسی تاثیر استرس شوری برروی دو رقم تجاری سیب زمینی پس ازانتقال به گلخانه ازکشت درون شیشه ای (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
17 بررسی چالشها و مسائل پیش روی دهیاران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
18 بررسی سطح مشارکت روستاییان در فرآیند مدیریت روستایی مطالعه موردی: دهستان کلخوران، بخش مرکزی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
19 بررسی شاخص های کمی و کیفی مسکن در شهرستان اردبیل و نقاط شهری و روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
20 بررسی شاخص های هوثردر ارتقای کیفیت زندگی در نواحی روستایی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
21 بررسی علل و پیامدهای مهاجرت روستایی در دهستان مشکین غربی، شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
22 بررسی علل و پیامدهای ناشی از پدیده خزش روستایی (مورد مطالعه: روستای گلمغان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
23 بررسی عملکرد طرح هادی در پایداری سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: روستای ورس، شهرستان البرز) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره انجمن جغرافیایی ایران
24 بررسی نقش بخش تعاونی در توسعه گردشگری روستایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری پایدار با رویکرد گردشگری ورزشی، سلامت و محیط زیست
25 بررسی نقش دهیاریها در مدیریت روستایی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
26 بررسی نقش مشارکت های مردمی و تاثیر آن در گردشگری روستایی؛ مطالعه ی موردی: روستاهای بیله سوار (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
27 بررسی نقش میزان اشتغال و بیکاری در سطح بندی سکونتگاه های روستایی خراسان شمالی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
28 بررسی و تحلیل درجه توسعه یافتگی شهرستان های استان اردبیل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
29 پهنه بندی اراضی به منظور شناسایی مکان بهینه استقرار صنایع با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS (شهرستان اردبیل) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی ایده های نو در معماری و شهرسازی
30 تبیین نقش گردشگری مناطق جنگی در انسجام و وحدت اقوام ایرانی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران همدلی اقوام ایرانی انسجام و اقتدار ملی
31 تحلیل اثرات اقتصادی صنایع چوب و کاغذ در توسعه روستایی (مطالعه موردی: دهستان کلیجان رستاق علیا شهرستان ساری) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
32 تحلیل وابستگی فضایی سکونتگاههای روستایی شهرستان مشکین شهر (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
33 تحلیلی بر دیدگاه ها و رویکردهای حس تعلق مکان در مطالعات شهری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
34 تفاوت بین کشاورزی پایدار وارگانیک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور
35 جایگاه حکمروایی شایسته در مدیریت دهیاری ها (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
36 جایگاه مدیریت در توسعه روستایی، مطالعه موردی: روستای باغبهزاد(شهرستان لردگان) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی
37 چالش های فراروی مدیریت روستایی درایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
38 چالش های مدیریت بحران در مناطق روستایی با تاکید بر مشارکت مردمی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
39 دیدگاه جامعه ی محلی در مورد اثرات اجتماعی-فرهنگی گردشگری روستایی (مورد: روستاهای آلوارس و بیله درق دهستان آبگرم شهرستان سرعین) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
40 دیدگاه ها و رویکردها در مورد مکان و حس مکان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
41 راهکارهای اکولوژی سیمای سرزمین در ارتقای محیط زیست در کشور (دریافت مقاله) سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهری ایران
42 سنجش رضایت مندی سکونتی ساکنان شهرک ولیعصر شهر گرمی (برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
43 سنجش عوامل موثر بر تقویت کارآفرینی روستایی شهرستان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
44 سنجش میزان دسترسی و رضایت مندی سکونتی نمونه موردی: شهرک ولیعصر شهر گرمی (برگرفته از پایاننامه کارشناسی ارشد) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی پژوهشی افق های نوین در علوم جغرافیا و برنامه ریزی معماری و شهرسازی ایران
45 سنجش و ارزیابی کیفیت محیط زندگی در نواحی روستایی مطالعه موردی روستایهای شهرستان مشگین شهر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری
46 شناسایی عوامل موثر بر ارتقای اثرات اقتصادی گردشگری روستایی مورد مطالعه: روستاهای آلوارس و بیله درق دهستان آبگرم شهرستان سرعین (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
47 شناسایی مکان استقرار صنایع تبدیلی کشاورزی در بخش سرعین در استان اردبیل (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران
48 عوامل موثر در تحولات جمعیتی و کالبدی شهر اردبیل و پیآمدهای آن (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
49 مدیریت نوین روستایی راهکاری جهت تحقق مدیریت بحران در نواحی روستایی (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی وبرنامه ریزی اثرات زلزله 21 مرداد در استان آذربایجان شرقی
50 موانع و محدودیت های فرآروی مدیریت بحران در نواحی روستایی ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
51 نقش مشارکت مردمی در مدیریت بحران ناشی از سیلاب های شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری