دکتر حسن صالحی

دکتر حسن صالحی استاد، سازمان شیلات ایران

دکتر حسن صالحی

Dr. Hassan Salehi

استاد، سازمان شیلات ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 استفاده از آنزیم تریپسین در جیره غذایی فیل ماهی (Huso huso) و اثرات آن بر رشد، ترکیب بدن، برخی فاکتورهای بیوشمیایی خون و فعالیت تریپسین روده (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 3
2 استفاده از اسانس گل میخک (Eugenia caryophillata) بارگذاری شده بر نانو ذرات آهن برای القا بیهوشی در ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 4
3 تاثیر قطع پایه چشمی و تزریق هورمون بر عملکرد تولیدمثل و استرس فیزیولوژیکی در میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 4
4 تحلیل سهم و نقش عوامل تعیین کننده هزینه تمام شده پرورش قزل آلای رنگین کمان (Onchorynchus mykiss) در ایران (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 2
5 تحلیل و تعیین چالش های پیش روی صنعت تکثیر میگوی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 4
6 سنجش سرانه مصرف آبزیان و ارزیابی موانع و راه کارهای توسعه مصرف در استان مرکزی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 23، شماره: 4
7 شناسایی زیستگاه های مناسب برای گونه غیربومی تیلاپیای نیل (Oreochromis niluticus) براساس مدل های بوم شناختی در استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
8 صید بر واحد تلاش صیادی فانوس ماهی (۱۸۹۰ Benthosema pterotum, Alcock) در تور ترال میان آبی در آب های شمال غرب دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 9، شماره: 4
9 عوامل موثر بر رضایتمندی بیمه گذاران مزارع پرورش ماهیان سردآبی استان مازندران از بیمه کشاورزی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 25، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Some culture management indices affecting on great Sturgeon (Huso huso) production in the Caspian Sea Region, Iran (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران