محمد پورکاظمی

 محمد پورکاظمی استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

محمد پورکاظمی

Mohammad Pour Kazem

استاد، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تأثیر تغذی های لاکتوکوکوس لاکتیس Lactococcus lactis JF831150 بروضعیت فلور باکتریایی روده تاسماهی ایرانی Acipenser persicus و مواجهه سازی با آیروموناس هیدروفیلا Aeromonas hydrophila (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 71، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Acipenser persicus کشت اولیه سلول های باله دمی تاسماهی ایرانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
2 استفاده از مارکرهای میکروستلایتی در تشخیص تنوع ژنتیکی جمعیت های ماهی سوف سفید حوضه جنوب غربی دریای خزر (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
3 بررسی امکان پرورش مولدین نارس ماهیان خاویاری صید شده از دریا در شرایط pen در خلیج گرگان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی شیلات و آبزیان ایران
4 بررسی امکان تفکیک ژنتیکی گونه تاسماهی ایرانی از تاسماهی روسی به روش (Amplified AFLP Fragment Length Polymorphism ) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
5 بررسی امکان شناسایی ، کلونینگ و بیان ژن هورمون رشد فیل ماهی در Eoli (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
6 بررسی بیان ژن هورمون رشد درتخم لقاح نیافته تاسماهی سیبری Acipenser baerii (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
7 بررسی تنوع ژنتیکی ماهی سوف سفید Sander lucioperca در تالاب انزلی با استفاده از نشانگرهای ریز ماهواره ای (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تالاب های ایران
8 بررسی ساختار ژنتیکی جمعیت دهانگرد دریای خزر (1870 Caspiomyzon wagneri, kesller) در رودخانه شیرود (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی علوم، صنایع دریایی و توسعه پایدار سواحل مکران
9 تنوع ژنتیکی ماهی سیم ) ) Abramis brama orientalis در سواحل جنوب غربی دریای خزر (سواحل جمهوری آذربایجان) و دریاچه سد ارس (شمال غربی ایران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
10 توانمندسازی مراکز تکثیر ماهی قزل آلا و ارائه سیستم پایش و کنترل (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
11 جداسازی و شناسایی توالی ژن سنتز کننده هورمون رشد در تاس ماهی ایران (Acipenser persicus) دریای خزر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
12 مدیریت بهره وری آب مصرفی و راهکارهای پیشگیری ازاتلاف آب در مزارع پرورش ماهیان گرمابی کشور (دریافت مقاله) همایش ملی منطقه­ ای آبزی­ پروری مدیریت و ارتقاء بهره­ وری منابع آب
13 معیار انتخاب ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) برای پرورش در قفس در دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
14 نوع و روش مناسب تغذیه ای در قفس های پرورش ماهی در منطقه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آبزی پروری دریایی و محیط های محصور
15 وضعیت تکثیر مصنوعی ماهیان خاویاری پرورشی بومی و غیربومی در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ماهی شناسی ایران