فریبز قریب

 فریبز قریب رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

فریبز قریب

Fariborz Gharib

رئیس مرکز پژوهش های کاربردی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.