شهناز دانش

 شهناز دانش مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

شهناز دانش

Shahnaz Danesh

مدیرگروه آموزشی مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی تاثیر نهاده های تولید و بیمه بر عدالت درآمدی کشاورزان گندم کار استان های خراسان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 1
2 بررسی انعطاف پذیری ریختی ماهی خواجو (Kessler 1870 Schizotorax pelzami) در شرق ایران بااستفاده از روش ریخت سنجی هندسی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 3
3 بررسی روند تغییرات زمانی کیفیت آب های زیرزمینی دشت نیشابور و دلایل احتمالی آن (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 22، شماره: 4
4 عملکرد برکه های تثبیت و لاگون های هوادهی در کاهش میکروارگانیسم های شاخص فاضلاب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 24، شماره: 86
5 مطالعه کشت مریم گلی در شرایط استفاده از آب های آلوده به کادمیم و سرب (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 29، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر خاکستر لجن فاضلاب به عنوان ماده پوزولانی بر خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
2 ارزیابی اثر تغییرات دما بر زوال توده ای کلر در شبکه ی آبرسانی با استفاده از سیستم شبیه سازی کیفی – هیدرولیکی (II) EPANET (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
3 ارزیابی اثر تغییرات سن و جنس لوله بر زوال جداره ای کلر در شبکه ی آبرسانی به کمک مدل کیفی – هیدرولیکی (EPANET (II (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
4 ارزیابی استانداردهای کیفی کاربرد پساب تصفیه خانه ها درکشاورزی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
5 ارزیابی برخی از پارامترهای مهم کیفی پساب در کاربرد کشاورزی (مطالعه موردی : پساب تصفیه خانه اولنگ مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
6 ارزیابی تاثیر مقدار ماده جامد کل و آهک بر تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
7 ارزیابی روش های تلفیقی فازی PRODUCT ,SUM ,OR ,AND و GAMMA به همراه روش TOPSIS به منظور تعیین محل مناسب جهت دفن پسماند در شهر تایباد (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
8 ارزیابی روش های مختلف فیزیکی شیمیایی نمک زدایی و انتخاب گزینه برتر جهت بهبود کیفیت آب های زیرزمینی (مطالعه موردی : آب چاه های بهارستان تربت حیدریه) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 ارزیابی و مدیریت عملکرد تصفیهخانههای نیمهمکانیکال از طریق پیشبینی کیفیت پساب خروجی آنها توسط مدل شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
10 ارزیابی ویژگی های پوزولانی خاکستر لجن فاضلاب شهری بر اساس استاندارد ASTM C618 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران
11 استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی در راهبری تصفیه خانه های نیمه مکانیکال (مطالعه موردی: تصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
12 افزایش سرعت فر آیند تولید کمپوست از مواد زاید جامد شهری و بهبود کیفیت محصول نهایی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
13 افزایش کارایی بادگیرها در استفاده بیشینه از انرژی باد از طریق مدلهای CFD (دریافت مقاله) اولین همایش ملی انرژی های نو وپاک
14 امکان سنجی استفاده از پساب برکه های تثبیت فاضلاب درتغذیه منابع آب زیرزمینی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
15 امکان سنجی استفاده از سیستمهای آبیاری قطره ای در کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
16 اولویت بندی کیفی پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری با رویکرد فازی از نقطه نظر کاربرد در کشاورزی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
17 Evaluation of the factors influencing the household waste source separation behaviors based upon different area classes; a case study of Mashhad metropolis in Iran (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
18 بررسی اثر گردوغبار کارخانه گچ رباط سفید بر پوشش گیاهی اطراف (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
19 بررسی اثر گردوغبار کارخانه گچ رباط سفید بر شوری،قلیائیت و میزان آمونیوم خاک مناطق اطراف (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
20 بررسی استفاده مجدد از فاضلاب خام و پساب تصفیه شده بر هدایت هیدرولیکی بافتهای مختلف خاک (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی امکان آلودگی انگلی خاک در اثر استفاده از فاضلاب تصفیه شده (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
22 بررسی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب نیمهمکانیکال (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
23 بررسی پتانسیل جمع آوری آب باران از سطح ساختمان ها (مطالعه موردی: یکی از نواحی چندگانه شهردای مشهد) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
24 بررسی تاثیر آبیاری طولانی مدت با پساب تصفیه‏خانه پرکند آباد مشهد بر روی شوری و نمکهای محلول خاک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
25 بررسی تاثیر استفاده از قطعات منیزیمی در خودرو بر آلودگی هوا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تاثیر رقیق کردن پساب بر کاهش اثرات زیستمحیطی استفاده مجدد از آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس مدیریت منابع آب
27 بررسی تاثیر ضخامت بستر بر عملکرد فیلترهای تک لایه و دو لایه در تصفیه آب های سطحی مطالعه موردی در مقیاس پایلوت صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 بررسی تغییرات پارامترهای دما، نیترات و فسفات در مخزن سد طرق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
29 بررسی تلفیقی شاخص های کیفیت محیطی مسیرهای عابر پیاده در جزیره کیش (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
30 بررسی خصوصیات شیرابه زباله های شهری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
31 بررسی دوام جداول پرسی خشک در معرض چرخه های ذوب و یخبندان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی زیرساخت ها
32 بررسی عملکرد بسترهای تک لایه و دو لایه در واحدهای فیلتراسیون تصفیه خانه های آب به لحاظ حذف کدورت و نوسانات افت هد (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
33 بررسی کارایی حذف رنگ مالاشیت گرین با استفاده از جاذب های اکسید گرافن، اکسید گرافن مغناطیسی، اکسید گرافن احیا شده و اکسید گرافن احیا شده مغناطیسی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
34 بررسی و ارزیابی ملاحظات فنی و زیست محیطی کاربرد انواع پسماندها درفرآیند تولید سیمان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی صنعت سیمان، انرژی و محیط زیست
35 بررسی و مقایسه توانمندی دو مدل شبکه عصبی مصنوعی و شبکه عصبی بهینه شده با الگوریتم ژنتیک جهت پیشبینی کیفیت پساب خروجی تصفیه خانههای نیمه مکانیکال (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
36 برسی پتانسیل استفاده از ضایعات سبزیجات میادین تره بار برای تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند
37 بکارگیری سامانههای تهویه طبیعی به منظور حفظ محیط زیست شهری و کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
38 پیش بینی غلظت آلاینده های هوای شهرمشهدبراساس عوامل اقلیمی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 تاثیر غلظت ماده آلی برحذف بیولوژیکی نیترات از منابع آب زیرزمینی توسط راکتور بیوفیلم با بستر‌ثابت (دریافت مقاله) چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
40 تاثیر نرخ بارگذاری هیدرولیکی بر عملکرد فیلترهای تک لایه شنی در تصفیه آب؛ بررسی پارامترهای کدورت و افت هد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 تاثیر نوع بستر، بار هیدرولیکی و غلظت ماده منعقد کننده بر دوره بلوغ فیلترها در فرآیند فیلتراسیون مستقیم (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
42 تأثیر درجه حرارت بر میزان تولید بیوگاز از محتویات شکمبه گاو (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
43 تأثیر نوع فرآیند تصفیه بر جمعیت پاتوژنیک پساب خروجی تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
44 تعیین تعداد و موقعیت بهینه جایگاه های کلرزنی درروش ضدعفونی اقماری (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
45 تعیین درجه ی واکنش زوال توده ای کلر به کمک روش های رگرسیون غیر خطی چند متغیره و محاسبه ی ثابت واکنش با استفاده از تلفیق محیط شبیه سازی سیمولینک و الگوریتم ژنتیک (GA) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
46 تنوع ویژگی های ریختی ماهی خواجو Schizothorax pelzami در استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
47 توسعه ساختمان های کم کربن براساس ارزیابی چرخه عمر (دریافت مقاله) ششمین همایش مقررات ملی ساختمان
48 تولید بیوگاز ازضایعات کشتارگاهی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 جداسازی فلزات سنگین (آرسنیک، کادمیم و کروم) از آب با استفاده از پایلوت نانو فیلتراسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
50 سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی عمران و پژوهشهای نیاز محور
51 سناریوهای ارزیابی کیفی منابع آب اختلاط بتن (دریافت مقاله) دوازدهمین سمپوزیوم پیشرفت های علوم و تکنولوژی کمیسیون چهارم:سرزمین پایدار یافته های نوین در مهندسی عمران و محیط زیست
52 شاخص کیفیت پساب ابزاری کارآمد درارزیابی کیفیت پساب تصفیه خانه های فاضلاب (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 ضرورت مدیریت مصرف انرژی در بخش خانگی - تجاری و ارائه راهکارهای اجرایی (دریافت مقاله) همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
54 کاربرد پساب در کشاورزی ، فرصتها و چالشها (دریافت مقاله) اولین سمینار ملی جایگاه آبهای بازیافتی و پساب در مدیریت منابع آب
55 کاربرد روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP در تعیین گزینه بهینه تصفیه آب های لب شور زیرزمینی (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 کاربرد فرآیند ورمی کمپوست در بازیافت زباله های شهری (مطالعه موردی-زباله های شهر مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 کاربرد منابع آب غیرمتعارف در کشاورزی: پتانسیل کاربرد پساب تصفیه خانه های فاضلاب شهری به عنوان یک منبع آب آبیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
58 لجن تصفیه خانه فاضلاب،اثرات زیست محیطی و لزوم تدوین دستورالعمل های مدیریتی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
59 مدیریت کیفیت آب در مخزن سد طرق از طریق آبگیری انتخابی از محل خروجی های سد (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
60 مروری بر راهکارهای موثر در جلوگیری از پوسته شدن جداول بتنی پیش ساخته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
61 مروری بر کاربرد منعقد کننده های طبیعی کیتوسان و مورینگا اولیفرا در تصفیه آب (دریافت مقاله) اولین کنگره و نمایشگاه بین المللی علوم و تکنولوژی های نوین
62 مزیت های نسبی سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی (LSF) در کاهش تولید ضایعات ساختمانی ومخاطرات زیست محیطی ناشی از آن (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی ساختمان سبز
63 مطالعه تجربی و شبیه سازی CFD بادگیر های پیش ساخته چهار طرفه و یک طرفه با رویکرد کاهش مصرف انرژی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین­ المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
64 مقایسه دو نانو کامپوزیت بر پایه گرافن اکساید برای حذف سورفکتانت غیر یونی تریتون X-100 از محیط های آبی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
65 مقایسه کارایی مدلهای شبکه عصبی مصنوعی و رگرسیون خطی در پیش بینی غلظت روزانه منواکسیدکربن بر اساس پارامترهای هواشناسی (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی هوا
66 نقش اندازه بیشینه بعد سنگدانه و میزان ریز دانه مصرفی بر ویژگی های فیزیکی، مکانیکی و هیدرولیکی بتن متخلخل (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی بتن ایران