دکتر عابدین مومنی

دکتر عابدین مومنی استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

دکتر عابدین مومنی

Dr. Abedin Momeni

استاد گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار مترتب بر حکم یا حق بودن تمکین در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 15، شماره: 53
2 اجتهاد در اجتهاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 12
3 اجرای حدود در عصر غیبت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
4 اختلاف اجتهادی از نظر قرآن (تفسیر آیه های ۷۸ و ۷۹ سوره انبیاء) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 46، شماره: 1
5 اختیار قاضی در عفو مجرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
6 اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 39
7 اکراه تخییری (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 54، شماره: 1
8 امکان سنجی تحقق تظاهر در فضای مجازی و جلوه های آن (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 1، شماره: 3
9 The Legal Verdict on Meeting and Dialogue before Marriage (دریافت مقاله) دوفصلنامه قرآن و روشنگری دینی دوره: 1، شماره: 2
10 بازپژوهی مصلحت در فقه اهل سنت و امامیه و دلالتهای آن در قانون گذاری با تاکید بر سیاستهای تقنینی جمهوری اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 18، شماره: 58
11 بازخوانی انتقادی نظریه انحصار خمس در غنائم جنگی و رکاز (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 53، شماره: 1
12 بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 44، شماره: 2
13 بررسی حکم اطلاع رسانی نسبت به فرصت های اقتصادی (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 43، شماره: 2
14 بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 29
15 بررسی حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق قسم زوجه در فقه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 52، شماره: 2
16 بررسی رافعیت جهل به حکم شرعی در مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 18، شماره: 69
17 بررسی عقد اجاره در مواجهه با عذر عام (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 10، شماره: 35
18 بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 13
19 بررسی فقهی و حقوقی معامله کالاهای خارجی در صورت وجود مشابه داخلی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 3، شماره: 1
20 بررسی ماهیت عبادی یا معاملی نکاح از منظر فقه فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 17، شماره: 56
21 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیاتدر حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 6، شماره: 11
22 بررسی مستندات قایلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
23 تاثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
24 تاریخی نگری در فرایند اجتهاد با تاکید بر روش اجتهادی و شیوه مقارنه ای آیت الله بروجردی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 8، شماره: 16
25 جایگاه تبدیل تعهد در فقه امامیه (بخش مدنی) (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 44، شماره: 1
26 جایگاه حق فرهنگی در فقه مذاهب اسلامی (مطالعه موردی حق تعلیم و تعلم و حق آزادی عقیده) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 11، شماره: 22
27 جایگاه حق فرهنگی در نظام حقوقی اسلام و قوانین اساسی ایران، عراق و پاکستان با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 13، شماره: 41
28 حبس بدهکار از منظر فقه امامیه با نگاهی به فقه شافعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 7، شماره: 28
29 حق فرهنگی؛ منطق حاکم و مدل های تولید (مطالعه تطبیقی قوانین اساسی ایران و مصر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 11، شماره: 1
30 حق نشاط و شادی و ملاکات برخورداری از آن در فقه فریقین (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 7، شماره: 14
31 حقوق غیرمالی و مالی زوجین در خانواده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره: 3، شماره: 2
32 حکم تکلیفی ترک غیرموجه زندگی خانوادگی توسط زوج با تکیه بر حق وطی زوجه در فقه مذاهب خمسه (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای فقهی و اصولی دوره: 7، شماره: 3
33 حل تعارض تحکیم خانواده با قبول حریم خصوصی زوجین در فقه اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی فقه و اصول مذاهب دوره: 4، شماره: 2
34 حل تعارض سلطه شوهر بر زن و حریم خصوصی او (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 16، شماره: 61
35 دیدگاهی نو درباره مالکیت خصوصی میراث فرهنگی (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 43، شماره: 1
36 رسانه مطلوب دینی از دیدگاه فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
37 سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 38
38 سرمقاله: آرمان فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 5
39 سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
40 سرمقاله: دین آسمانی و دین زمینی و ارتباط آن با فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 7
41 سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
42 سرمقاله: فقه و امت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
43 سنت فعلی پیامبر(ص) و جایگاه آن در استنباط حکم از دیدگاه فریقین (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 2
44 شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 2
45 شرایط و و یژگیهای حاکم در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 10، شماره: 20
46 ضرورت مشروعیت در ولایت فقیه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 5، شماره: 12
47 عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
48 فقه حکومتی و بسط گفتمان مقاومت فرهنگی (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
49 قاعده جاودانگی احکام و تحول زمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 13، شماره: 48
50 ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 16، شماره: 4
51 مبانی فقهی الزامات خارج از توافق در قرارداد کار (دریافت مقاله) پژوهش نامه حقوق اسلامی دوره: 22، شماره: 2
52 مبانی فقهی وجوب تربیت * (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی مطالعات فقه تربیتی دوره: 4، شماره: 8
53 مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 14، شماره: 51
54 مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 1
55 نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در تزازوی نقد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 83
56 نفقه زوجه و مقاصد شریعت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی دوره: 17، شماره: 64
57 نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 5
58 نگاهی انتقادی به مسئولیت مدنی قضات در فقه و حقوق ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق خصوصی احرار دوره: 2، شماره: 4
59 نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 11، شماره: 1
60 نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 10، شماره: 2
61 نگرشی در اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 2
62 واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 1
63 ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول امنیت سیاسی در اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
2 بررسی تنافی یا عدم تنافی کیفر بدنی و کرامت بشر بر اساس هارمونی نظام جزایی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
3 بررسی فقهی حقوقی حکم غیابی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تحقیقات بین رشته ای در علوم انسانی اسلامی، فقه، حقوق و روانشناسی
4 تاملی فقهی بر جایگاه اقتصادی اجتماعی فروش نجاسات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ
5 ضرورت کارآمدی پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی (مقدمه معاون پژوهشی و فناوری) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آسیب شناسی پایان نامه ها و رساله های حوزه علوم انسانی-اسلامی با تاکید بر نقد کارآمدی پایان نامه ها و رساله ها