عابدین مومنی

 عابدین مومنی استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

عابدین مومنی

Abedin Momeni

استاد فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتهاد در اجتهاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 6، شماره: 12
2 اجرای حدود در عصر غیبت (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 1
3 اختیار قاضی در عفو مجرمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
4 اصل عدالت در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 39
5 بررسی حکم اکتساب با اعمال حرام در مذاهب خمسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 29
6 بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 4، شماره: 13
7 بررسی مبانی فقهی و حقوقی تعدد و تداخل دیاتدر حقوق ایران (با محوریت قانون مجازات اسلامی 1392) (دریافت مقاله) پژوهش نامه فقه اجتماعی دوره: 6، شماره: 11
8 بررسی مستندات قایلان جواز اخذ اجرت بر قضاء در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
9 تاثیر رابطه رشوه و هدیه در حکم اخذ هدیه توسط قاضی در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 5، شماره: 10
10 سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 38
11 سرمقاله: آرمان فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 5
12 سرمقاله: جایگاه اختلاف در فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 8
13 سرمقاله: دین آسمانی و دین زمینی و ارتباط آن با فقه مقارن (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 4، شماره: 7
14 سرمقاله: فقه مقارن راهی برای کشف حقیقت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
15 سرمقاله: فقه و امت اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 2، شماره: 3
16 سنت فعلی پیامبر(ص) و جایگاه آن در استنباط حکم از دیدگاه فریقین (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 46، شماره: 2
17 شبهه تعارض امکان فهم قرآن با ضرورت وجود معصوم (دریافت مقاله) تحقیقات علوم قرآن و حدیث دوره: 1، شماره: 2
18 عدم تکفیر شیعه از دیدگاه مذاهب اهل سنت (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 7، شماره: 14
19 مجازات سب النبی از دیدگاه مذاهب اسلامی و حقوق ایران و افغانستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی دوره: 14، شماره: 51
20 مشروعیت رجم و حد یا تعزیر بودن آن از دیدگاه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 1، شماره: 1
21 نظریه اعتبار خبر واحد در دماء در تزازوی نقد (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 22، شماره: 83
22 نقش مصلحت در اجرای مجازاتهای حدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 5
23 نگرشی در اخبار تحلیل، نفی ضمان خمس سابق بر ملکیت شیعه (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 41، شماره: 2
24 واکاوی مفهومی و مصداقی آیه تبلیغ بر اساس دلالت سیاق (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرآن و حدیث دوره: 12، شماره: 1
25 ولایت فقیه از دیدگاه مذاهب فقهی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 3، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصول امنیت سیاسی در اسلام (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در علوم انسانی، چالشها و راه حل ها
2 بررسی تنافی یا عدم تنافی کیفر بدنی و کرامت بشر بر اساس هارمونی نظام جزایی اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پژوهش در فقه،حقوق و علوم اسلامی
3 تاملی فقهی بر جایگاه اقتصادی اجتماعی فروش نجاسات (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی حقوق، فقه و فرهنگ