دکتر عادل ساریخانی

دکتر عادل ساریخانی استاد دانشگاه قم

دکتر عادل ساریخانی

Dr. Adel Sarikhani

استاد دانشگاه قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاثیر اسلام زانی غیر مسلمان بر سقوط مجازات حدی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 26، شماره: 100
2 تاثیر زیستگاه بر بزهکاری در آموزه های حقوق اسلام و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 5، شماره: 4
3 جنایت نظیر و اشتباه در جنایت در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 7، شماره: 26
4 رویکرد وجدان محور در زمینه مسئولیت کیفری (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 10
5 فوریت در دفاع مشروع غیرتهاجمی از منظر فقه اسلام و حقوق غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 3، شماره: 4
6 قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس (دریافت مقاله) دوفصلنامه آموزه های حقوق کیفری دوره: 12، شماره: 9
7 قلمرو کیفری در رسیدگی های انضباطی پلیس ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 11
8 مبانی و آثار تعویق صدور حکم مجازات در نظام های کیفری اسلام، ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام وغرب دوره: 2، شماره: 3
9 مفهوم شناسی تعزیرات منصوص شرعی با تاکید بر نظرهای شورای نگهبان (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 14
10 نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری ایران با تکیه بر قانون سال 92 (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق دوره: 2، شماره: 24
11 واکاوی مستندات فقهی اعدام تعزیری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق کیفری دوره: 3، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی نقش ضرورت در اضطرار ،اکراه و دفاع مشروع (دریافت مقاله) نخستین کنگره بین المللی جامع حقوق
2 نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری ایران با تکیه بر قانون سال 92 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی
3 نوآوری های قانون مجازات اسلامی 1392 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دستاوردهای نوین جهان در تعلیم و تربیت، روانشناسی، حقوق و مطالعات فرهنگی - اجتماعی