حسن پهلوانزاده

 حسن پهلوانزاده پروفسور دانشگاه تربیت مدرس

حسن پهلوانزاده

Hasan Pahlevanzadeh

پروفسور دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی آزمایشگاهی عملکرد جاذب مایع برمیدلیتیم در فرایند رطوبت زدایی هوای مرطوب با نرم افزار طراحی آزمایش (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی آزمایشگاهی و مدل سازی ترمودینامیکی تشکیل هیدرات پروپان در حضور بهبود دهنده های ترمودینامیکی نامحلول (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 8، شماره: 1
3 مطالعه تئوری و آزمایشگاهی سیستم رطوبت زدای دسیکنت مایع (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 3، شماره: 1
4 مقایسه کاتالیست اکسید نیکل روی پایه های آلومینا و کربن فعال جهت جداسازی آلاینده دی اکسید گوگرد از طریق احیا به گوگرد در واکنش با متان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر گرافن اکساید احیا شده بر سرعت تشکیل هیدرات پروپان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
2 اثر گرافن اکساید بر سرعت تشکیل هیدرات متان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
3 اثر نانوذرات مثلثی نقره بر سرعت تشکیل هیدرات متان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی هیدرات گازی ایران
4 اندازه گیری حلالیت دی اکسید کربن در محلول آبی آمونیاک در درجه حرارتهای پایین (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
5 بررسی آزمایشگاهی اثر تعداد سینی های توزیع کننده برضرایب انتقال جرم و حرارت در خشک کن های بستر سیال (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 بررسی آزمایشگاهی رطوبت زدایی هوای مرطوب در سیستم ستون پرشده جریان غیر همسو با استفاده از جاذب مایع برمید لیتیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
7 بررسی اثر دمای احیاء بر راندمان چرخ دسیکنت (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
8 بررسی اکسرژی در خشک کن های مداوم با در نظر گرفتن اتلاف حرارتی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
9 بررسی تاثیر شدت ضربه بر ضرایب کلی حجمی انتقال جرم و بازده ستون پر شده ضربه ای (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 بررسی تأثیر دمای احتراق برمیزان بنزو آلفاپایرن و پیرازین در فرآیند تولید طعم دود طبیعی توسط دستگاه GC-MS (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
11 بررسی سیستم‌های سرمایش هیبرید بر پایه دسیکنت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
12 بررسی عملکرد چرخ دسیکنت جهت جذب رطوبت در شرایط آب و هوایی مختلف (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 بررسی عملکرد کاتالیست هیدروژناسیون اسید ترفتالیک خام با استفاده از داده های صنعتی (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
14 بررسی فرآیند حذف مس از محیط آبی با استفاده از خاکستر بادی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
15 بررسی مدلسازی ایزوترم جذب فلز سرب توسط جاذب زیولیت مصنوعی Y (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
16 بکارگیری توربولیترها در کاهش رسوبگذاری آب سردکننده با بررسی دو پارامتر موثر دمای سطح داخلی و میزان تنش برشی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بهینه سازی در انرژی به منظور کاهش آلودگی محیط زیست در واحد انحلال مجتمع آلومینای ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
18 بهینه سازی عملکرد رطوبت زدای دیسکنت Desiccant دوار قابل استفاده در سیستم های تهویه مطبوع (دریافت مقاله) اولین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
19 بهینه سازی و تولید هیدروژن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
20 پتانسیل کاربرد سیستم های سرمایش جذبی خورشیدی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی
21 پتانسیلهای صرفه جوئی مصرف انرژی در فرآیند های خشک کردن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی
22 تحلیل اگزرژی آبگرمکن های خورشیدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی انرژی خورشیدی
23 تحلیل اگزرژی مبدل پیش گرمکن و برج احیای حلال واحد شیرین سازی گاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
24 تعیین اثر پارامترهای عملیاتی بر میزان انرژی مصرفی در خشککنهای بستر سیال ( در مرحله خشکشدن با نرخ تبخیر نزولی ) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی
25 تعیین پارامتر های سینتیکی واکنش انتقال آب – گاز بر روی کاتالیست CuO/ZnO/Al2O3 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
26 تعیین ضریب نفوذ رطوبت در فرایند خشک کردن نخود سبز با استفاده از خشک کنهای بستر سیال (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 تعیین منحنی بهینه دما در رآکتور جفت شدن اکسایشی متان به منظور بیشینهسازی تولید اتیلن (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
28 تعیین منحنیهای همدمای رطوبت و گرمای ایزواستریک بادام (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
29 جذب فلز سنگین روی از محلول های آبی با استفاده از زیست توده جلبک سبز (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی شیمی و نفت
30 چگونگی روندبهبود تشکیل هیدرات گازمتان باافزایش غلظت TBAF (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
31 حل عددی معادله انتقال حرارت دو بعدی ناپایا با استفاده از روش حجم محدود (Finite Volume) (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 خشک کردن گرانول های پلاستیکی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
33 زمان القا کریستالیزاسیون واکنشی نانو ذرات مس (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
34 ساخت نانوکاتالیست سریم -لانتانوم - نیکل برای حذف دی اکسید گوگرد از طریق احیا آن به گوگرد در واکنش کاتالیستی با متان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
35 شبیه سازی عددی راکتور کاتالیستی برای فرایند اکسیداسیون زوجی متان توسط کاتالیست La2O3/CaO در شرایط همدما (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی کاربرد CFD در صنایع شیمیایی و نفت
36 شناسایی و مقایسه ترکیبات موجود در دود طبیعی و طعم دود طبیعی تولید شده در داخل کشور به وسیله دستگاه GC-MS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
37 کاربرد دیسکنت در سیستم های سرمایش و تهویه مطبوع (دریافت مقاله) پنجمین همایش بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان
38 مدل MINLP برای تحلیل شبکه مبدل های حرارتی (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
39 مدلسازی حذف بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب به روش راکتورهای ناپیوسته متوالی (دریافت مقاله) نخستین همایش مهندسی فرآیند در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی و انرژی
40 مطالعه آزمایشگاهی تشکیل هیدرات نیمه کلاتریت برای سیستم آب +گازمتان +تتراان بوتیل آمونیوم فلوراید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت انرژی های نو و پاک
41 مطالعه خواص جذب بیولوژیکی نیکل به کمک جلبک های قهوه ای دریایی عمان (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
42 مطالعة تعادل فازی مایع – مایع سیستم سه تایی آب – پروپیونیک اسید – دی اتیل کتون در دماهای 25، 35 و 45 درجه سانتی گراد (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
43 معادلات حاکم در یک چرخه جاذب جامد در شرایط پایدار (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
44 مقایسه عملکرد سیستم سرمایش دسیکنتی و سرمایش تراکم بخار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی انرژی