دکتر منوچهر توسلی نائینی

دکتر منوچهر توسلی نائینی

دکتر منوچهر توسلی نائینی

Dr. Manuchehr Tavassoli Naini

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 American Foreign Immunities Act and Iran (دریافت مقاله) مجله نگاه ایرانی روابط خارجی دوره: 7، شماره: 24
2 آزادی ارتباطات ماموریت های دیپلماتیک در حقوق بین الملل و جایگاه حقوقی پیک و کیسه دیپلماتیک در آن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 19، شماره: 73
3 اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات مقدماتی درقانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و اسناد بین المللی حقوق بشر (دریافت مقاله) مجله حقوقی دادگستری دوره: 80، شماره: 94
4 اصل وحدت تابعیت زوجین در حقوق ایران، بریتانیا و کنوانسیون های بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق خصوصی دوره: 6، شماره: 20
5 بررسی استملاک اتباع بیگانه در حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 14، شماره: 51
6 بررسی حدود صلاحیت رئیس جمهور در امور بودجه، تحدید و ابهام در قانون اساسی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 26، شماره: 99
7 تبعات ورود و اقامت غیرمجاز اتباع بیگانه در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 8
8 تحلیل انتقادی چالش‌های حقوق بشری با آزادی اطلاعات در دولت‌های الکترونیک (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 20، شماره: 11
9 تعامل دولت ها و سازمان ملل در گسترش الزامات حقوق بشری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 46
10 تعیین داوران و حدود اختیارات آنان در داوری تجاری بین المللی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 11، شماره: 40
11 تمهید سازوکارهای حمایت از دانش سنتی در ایران با بهره گیری از تجربیات کشور هند (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 8، شماره: 1
12 جایگاه تصویب بودجه در نظام جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر تفکیک قوا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 19، شماره: 57
13 حق تعیین سرنوشت در اسلام و حقوق بین الملل معاصر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 3، شماره: 1
14 سازوکارهای مقابله با قانون محدودیت مصونیت دولت خارجی امریکا (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خارجی دوره: 9، شماره: 1
15 شناسایـی و اجرای آراء داوری تجـاری بین المللی صادره در فضای مجازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 21
16 صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رسیدگی به جنایات جنگی در اوکراین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 24، شماره: 93
17 عدالت به مثابه مبنای حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوق بین المللی دوره: 12، شماره: 44
18 محدویت‌ها و مشکلات قانونی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری با حفظ ملاحظات زیست ‌محیطی (دریافت مقاله) فصلنامه نگرش های نو در جغرافیای انسانی دوره: 12، شماره: 2
19 مطالعه تطبیقی فرزندخواندگی بین المللی در حقوق ایران، فرانسه و آلمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره: 7، شماره: 1
20 مفهوم بیگانه از دیدگاه قوانین ممنوعیت یا محدودیت استملاک بیگانگان در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 12
21 نظام حقوقی حاکم بر پیمان های دولتی در پرتو حکمرانی مطلوب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 7
22 نقدی بر قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی مصوب 1398 (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 3، شماره: 6
23 واکاوی ماهیت تملک قهری املاک واقع در طرح های عمومی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش حقوق عمومی دوره: 21، شماره: 64
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اصل برابری سلاح ها در مرحله تحقیقات پلیسی در آیین دادرسی کیفری 1392 (دریافت مقاله) همایش ملی قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲ در بوته نقد
2 The Role of Iranian Industrial Property Law in Protecting and Developing Trademarks and Brands (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی استراتژی برند
3 بررسی تطبیقی حقوق اقلیتها در قانون ایران و ترکیه با توجه به اسناد بین المللی حقوق بشری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی مدیریت و معارف اسلامی
4 بررسی شروط صلاحیت تعارض دادگاه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
5 بررسی فرآیند داوری داخلی با تاکید بر آیین دادرسی مدنی (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
6 بررسی مبانی نظری وروندهای تجربی در مطالعه پارادوکس نفت وتوسعه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی با رویکرد توسعه پایدار (ارتباط دانشگاه با صنعت)
7 بررسی نقش مالکیت صنعتی درتوسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حقوق و توسعه پایدار جامعه مدنی
8 تحلیل داوری داخلی با نگاهی به آیین دادرسی مدنی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
9 تحلیل روند داوری در اتاق بازرگانی با نگاهی بر قوانین داوری ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی با رویکرد بومی - اسلامی و با تاکید بر پژوهش های نوین
10 جایگاه شورا های محلی در توسعه جامعه مدنی (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
11 حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی و امنیت اجتماعی
12 رسیدگی به اموال و دارایی های مسئولین واعضای خانواده آنها با محوریت اصل ۱۴۲ قانون اساسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی حقوق در چشم انداز ۱۴۰۴
13 رعایت حقوق دوران بازجویی متهم در دوران قبل از محاکمه در حقوق ایران و اسناد حقوق بشر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حقوق شهروندی
14 رویکرد حقوق بشری دین اسلام در حمایت از حق آزادی بیان، عقیده و مذهب با نگاهی به اسناد بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
15 عناصر نظارت در دادرسی اساسی با نگاه ویژه به حقوق ایران و فرانسه (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم
16 فرآیند داوری اتاق بازرگانی با تاکید بر قوانین داوری ایران (دریافت مقاله) سومین همایش بسترهای فساد مالی و اداری در نظام حقوقی ایران با رویکرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی
17 مشروعیت یا عدم مشروعیت اقدامات متقابل در پخش ماهواره ای در حقوق بین الملل (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی حقوق و مطالعات قضایی
18 مقایسه تطبیقی نهاد داوری در فقه اسلامی با نهاد داوری داخلی و بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس سراسری حقوق و مطالعات قضایی
19 مقایسه نقش دادستان در محاکم کیفری ملی و بین المللی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
20 نگرشی بر سیاست کیفری ایران در منع تبعیض نژادی_قومی در صنعت بازی های رایانه ای (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بینالمللی بازیهای رایانهای، فرصتها و چالشها