قدرت الله خسرو شاهی

 قدرت الله خسرو شاهی

قدرت الله خسرو شاهی

Ghodratollah Khosroshahi

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.