محمدحسین آبنوسی

 محمدحسین آبنوسی دانشیار، دانشگاه اراک

محمدحسین آبنوسی

Mohammad Hossein Abnoosi

دانشیار، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سدیم آرسنیت بر قدرت زیستی، مورفولوژی و نمایه پروتئینی سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 17، شماره: 2
2 تأثیر فلز کادمیم بر توانائی زیستی و فعالیت برخی آنزیم های پاداکسندگی در پینه گیاه پریوش (Catharanthus roseus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم باغبانی ایران دوره: 47، شماره: 1
3 مطالعه تاثیر بایو[(bromoindirubin-3΄-oxim (BIO6] بر تکثیر و تمایز به استخوان سلول های بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان موش صحرایی (دریافت مقاله) مجله پزشکی بالینی ابن سینا دوره: 15، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 الفا ترکیبات فنلی و فلاونوئیدی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور پراکسید هیدروژن در محیط کشت سلولی گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
2 پارانونایل فنل با تاثیر بر متابولیسم سلول و القای استرس اکسیداتیو باعث کاهش توانایی حیات و تکثیر سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان شد (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
3 تاثیر غلظت های مختلف فلز نیکل بر فعالیت آنتی اکسیدان های آنزیمی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
4 تاثیر فلز کادمیم بر نمایه پروتئینی، میزان کل فلاونوئیدها، آلکالوئیدها و ترکیبات فنلی در کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
5 مطالعه ا ثر دی- 2-ا تیل هگزیل فتالات برسلول های بنیادی مزانشیم مغزاستخوان رت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
6 مقایسه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی در پاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی از حضور فلز سرب در محیط کشت کالوس گیاه پریوش (Catharanthus roseus L.) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
7 مقایسه فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی درپاسخ به تنش اکسیداتیو ناشی ازحضورپراکسیدهیدروژن درمحیط کشت سلولی گیاه پریوش (Catharanthus roseus L. (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم