منصور ابراهیمی

 منصور ابراهیمی دانشیار، پژوهشکده سبز قم

منصور ابراهیمی

Mansor Ebrahimi

دانشیار، پژوهشکده سبز قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر غلظت های مختلف جیوه بر پارامترهای حرکت و اولترامرفولوژیک اسپرم ماهی (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب ها و تهدیدهای امنیت مرتبط با رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
2 آنالیر عوامل رونویسی و پیش بینی مولفه های ساختاری ژن های سازنده آنزیم امگا 6 فتی اسید دی سچوراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
3 آنالیز پروموتر ژن های سازنده آنزیم استریول کوآنزیم آ دی سچوراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
4 آنالیز پروموتور ساختار ارگانیزمی آنزیم آسیل کریر پروتئین دیسچوراز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
5 ارایه راهکاری در جهت تشخیص و رده بندی بیماری سرطان با استفاده از یادگیری عمیق شبکه عصبی کانولوشن (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
6 استفاده از الگوریتمهای القای درختهای تصمیم برای جداسازی ژنوتیپهای ویروس هپاتیت سی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 استفاده از سیستمهای ناهمگون به عنوان شتاب دهنده در بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
8 بررسی اثر اتانل بر بیان ژن سلولاز در قارچ Penicillium chrysogenum با استفاده از Real-Time PCR (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
9 بررسی تاثیر مدیریت سود و حاکمیت شرکتی بر چسبندگی هزینه (مطالعه موردی: صنایع سیمان و دارویی) (دریافت مقاله) همایش پژوهش های کاربردی در مدیریت صنعتی
10 بررسی تغییرات اولترامرفولوژیک فلزات سنگین کادمیم, مس و جیوه بر اسپرم با استفاده از میکروسکوپ الکترونی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
11 بررسی تغییرات در الگوی بیان ژن در طی تنشهای شوری و اکسیداتیوبا استفاده از تجزیه و تحلیل داده های میکرواری در آرابیدوپسیس (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
12 بررسی ساختار پروتئینی نوروترنسمیتر گابا ((GABA(A و (GABA(B) با استفاده از مدلهای آماری بیوانفورماتیکی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
13 بررسی میزان آلودگی آبهای شهر قم به نانویل فنل (شاخص آلودگی هورمونهای محیطی) (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
14 بررسی میزان آلودگی واحدهای شیرین کننده آب شهر قم به آلاینده‌های هورمونهای محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی میزان استفاده از آلاینده‌های هورمون‌های محیطی در مواد مصرفی و تولیدی پتروشمی بندر امام خمینی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
16 بررسی میزان تجمع بافتی فلزات سنگین در آبزیان در رودخانه کر در استان فارس (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
17 بررسی میزان هورمون‌های محیطی موجود در مواد مصرفی و تولیدی کارخانجات صنایع شیمیایی استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
18 بررسی و مقایسه تکنیکهای مبتنی بر دادهکاوی در تشخیص بیماری هپاتیت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی سیستمهای غیر خطی و بهینه سازی مهندسی برق و کامپیوتر
19 بررسی وضعیت آلودگی گوسفندان و بزهای کشتارگاه اهواز به ترماتود های کبدی در سال 1389 (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و صنایع غذایی
20 بررسی وضعیت تولید و دفن انواع زباله های صنعتی و بیمارستانی در استان قم (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
21 به کارگیری الگوریتم های بیو انفورماتیک در طبقه بندی سلولازهای میکروبی بر اساس محتوای پروتئینی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
22 پسماند، یک الاینده یا یک فرصت (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار
23 پیش بینی رفتار ویروس آنفلوانزا با استفاده از الگوریتمهای دنبالهکاوی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
24 پیش بینی رفتار ویروس آنفولانزا با استفاده از الگوریتمهای دنباله کاوری (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
25 پیش بینی متغییرهای ژنی آنزیم امگا-3 فتی اسید دیسچوراز براساس مدل های بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
26 پیش بینی متغییرهای ژنی آنزیم پالمیتویل کوآنزیم آ براساس مدل های بیوانفورماتیک (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
27 پیشگویی نوع تومور ریوی با استفاده از مدل های SVM بر اساس خصوصیات ساختاری و فیزیکوشیمیایی پروتئین های درگیر (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
28 تعیین کمیت و کیفیت پسماندهای ویژه استان قم (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
29 تعیین میزان آلودگی آب قم به فلزات سنگین جیوه، سرب و آرسنیک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
30 تعیین میزان آلودگی لوازم بهداشتی و آرایشی مصرفی شهر قم به آلاینده‌های هورمون‌های محیطی (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
31 جدا سازی ژنوتیپ های یک و دو ویروس هپاتیت سی با استفاده از الگوریتم های درخت تصمیم گیری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
32 جستجوی الگو و شناسایی ژنوتیپهای ویروس هپاتیت سی با استفاده از الگوریتم پنجره لغزان و روشهای دادهکاوی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
33 درمان سرطان Endometrial با استفاده از miR-200c (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی
34 دسته بندی و پیش بینی ارقام مقاوم و حساس به مگس زیتون با استفاده از یادگیری ماشین (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
35 دستهبندی توالیهای پاندمیک و غیرپاندمیک ویروس آنفلونزا آ با استفاده از الگوریتمهای پنجره لغزان و بیزین (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
36 سنجش شاخص های آلودگی باکترویولوژیکی وسودوموناس آئروژینوزا درآب آشامیدنی شهرقم (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
37 شناسایی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت سی با استفاده ازالگوریتم پنجره لغزان ،خوشهبندی و پیشبینی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
38 شناسایی ژنوتیپ های ویروس هپاتیت سی بر اساس بیومارکرهای ژنومی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
39 شناسایی متغیرهای مهم در ژنوتیپ های یک و دو ویروس هپاتیت سی با استفاده از الگوریتم های آماری وزن دهی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
40 شناسایی متغیرهای مهم نوکلئوتیدی در توالیهای پاندمیک و غیرپاندمیک ویروس آنفلونزا آ با استفاده از الگوریتم پنجره لغزان و الگوریتمهای آماری وزندهی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
41 طبقه بندی زیتون با استفاده از الگوریتم های با و بدون ناظر (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
42 طبقه بندی سرطان ریه براساس خصوصیات مهم ساختاری و فیزیکوشیمیایی پروتئین های درگیر در انواع تومورهای ریوی با استفاده از مدل های داده کاوی (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
43 طراحی مدل های پیش بینی جهت تعیین ساختار ارگانیزمی آنزیم استریول کوآنزیم آ دی سچوراز (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ژنتیک ایران
44 طراحی مدل های پیش بینی جهت تعیین ساختارارگانیزمی آنزیم استریول اسیل کریر پروتئین دیسچوراز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
45 طراحی مدل های پیش بینی جهت تعیین ساختارارگانیزمی پروتئین ساکس 2 (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
46 طراحی مدلهای پیشبینی جهت تعیین ساختار پروتئین نانوگ در گونههای مختلف (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیوانفورماتیک ایران
47 مطالعه و شناسایی منابع آلاینده رودخانه قمرود (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
48 معرفی توالی های ساده تکراری بیان شده EST-SSR به عنوان مارکر قابل اعتماد در تشخیص سرطان ریه (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
49 مکانیسم و اثر آلاینده های محیطی، مواد استروژنی و سرطان پستان (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
50 مهندسی ویژگی توالی DNA با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی فناوری در مهندسی برق و کامپیوتر
51 نقش هورمونهای محیطی و مواد ارایشی در بروز سرطان پستان (دریافت مقاله) همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار