محمدعلی خلیلی

 محمدعلی خلیلی دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد

محمدعلی خلیلی

Mohammad ali Khalili

دانشیار، مؤسسه نا باروری یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Assessment of ovarian tissues autografted to various body sites followed by IVM in mouse (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 3
2 اثر انجماد شیشه ای بر پارامترهای حیاتی و میزان آپوپتوز اسپرم مردان نابارور (دریافت مقاله) دوماهنامه فیض دوره: 14، شماره: 1
3 Biological and physiological characteristics of human cumulus cells in adherent culture condition (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 17، شماره: 12
4 Biological and physiological characteristicsof human cumulus cell in adherent culturecondition (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 18، شماره: 1
5 Contribution of human oocyte architecture to success of in vitro maturation technology (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 1
6 Correlation between serum lipids profile with sperm parameters of infertile men with abnormal semen analysis (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 7، شماره: 2
7 Developmental competence of immature oocytes aspirated from antral follicles in patients with gynecological diseases (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 8
8 Does women’s age influence zona pellucida birefringence of metaphase ΙΙ oocytes in in-vitro maturation program? (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 10
9 Editorial Comments (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 6، شماره: 1
10 Effect of zinc oxide nanoparticles on viability of human spermatozoa (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 9
11 Effects of acrylamide on sperm parameters, chromatin quality, and the level of blood testosterone in mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 5
12 Evaluation of epididymal necrospermia following experimental chronic spinal cord injury in rat (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 5، شماره: 2
13 First successful pregnancies following embryo selection using Time-lapse technology in Iran: Case report (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 4
14 Large nuclear vacuoles in spermatozoa negatively affect pregnancy rate in IVF cycles (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 7
15 Maturation capacity, morphology and morphometric assessment of human immature oocytes after vitrification and in-vitro maturation (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 9، شماره: 3
16 Polymorphisms in protamine 1 and 2 genes in asthenozoospermic men: A case-control study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 16، شماره: 6
17 Revealing the secret life of pre-implantation embryos by time-lapse monitoring: A review (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 15، شماره: 5
18 Seminal bacterial contaminations: Probable factor in unexplained recurrent pregnancy loss (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 11، شماره: 11
19 Sperm parameters, protamine deficiency, and apoptosis in total globozoospermia (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 13، شماره: 8
20 The comparison of anxiety and depression rate between medical staff of infertility centers and obstetrics and gynecology centers of Yazd, Shiraz, Isfahan and Kerman hospitals (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 12، شماره: 3
21 The effect of in vitro culture on cleavage rates and morphology of the in vivo- developed embryos in mice (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 5، شماره: 1
22 The effect of oral administration of Pentoxifylline on sperm motility of asthenozoospermic ejaculates from men with or without testicular varicoceles (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 3، شماره: 1
23 The efficacy of recombinant versus urinary HCG in ART outcome (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 10، شماره: 6
24 پاسخ دینامیکی تیر ساندویچی خمیده دارای هسته انعطافپذیر تحت ضربه شعاعی با سرعت پایین (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Developmental competence of immature oocytes aspirated from antral follicles of ovarian cortexas a method for fertility preservation (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Evaluation of Sheep Ovarian Tissue Cryopreserved By Slow Freezing or Vitrificaton After Chick Embryo Chorioallantoic Membrane Transplantation (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
3 GDF9-B Promotes Folliculogenesis After Sheep Ovarian Transplantation Onto The Chick Embryo Chorioallantoic Membrane (CAM) In Cryopreservation Program (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
4 Ovarian slow freezing tissue versus vitrification can better tolerate transplantation (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
5 Testicular human spermatozoa cryopreservation: Correlation between sperm head vacuoles, DNA fragmentation and mitochondrial membrane potential (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
6 The effect of cryopreservation on human sperm vacuoles (دریافت مقاله) سومین کنگره بین‌المللی تولیدمثل
7 بررسی اثر بخشی درمان شناختی هیجانی دینی - RCET بر کاهش اضطراب مادران دارای فرزند معلول (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش و درمان در روانشناسی بالینی
8 سیری بر ظهور سازه های فضاکار توسعه پذیر تاشو (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار