محمدحسین صراف زاده

 محمدحسین صراف زاده استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

محمدحسین صراف زاده

Mohammad hossein Sarafzadeh

استاد دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی پساب ماشین های لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و مهندسی آب و فاضلاب دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر هوادهی و دما بر راندمان زیست پالایی خاک الوده به نفت در فاز دوغابی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
2 ارزیابی استفاده از آب باران جمع آوری شده از پشت بامها با توجه به ویژگیهای شیمیایی و میکروبیولوژیکی و روشهای تصفیه آن (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
3 استفاده از آب در فرآیند تولید صنعتی انسولین و نحوه تصفیه فاضلاب خروجی از آن (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
4 استفاده مجدد از آب و سایر منابع در تصفیه فاضلاب فرآیند تولید صنعتی انسولین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
5 امکان استفاده از آب خاکستری حاصل از ماشین لبا سشویی برای آبیاری گیاهان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
6 امکان پذیری بازیافت پساب واحد رنگرزی صنایع نساجی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
7 The Comparision of Coprinus cinereus Peroxidase Enzyme and TiO2 Catalyst for Removing Phenol (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی مهندسی شیمی
8 بازیابی و جداسازی آموکسی سیلین از پساب کارخانجات دارویی با غشای نانوفیلتر (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
9 برآورد آثار زیست محیطی نشت نفتی ناشی از خوردگی لوله در مناطق منجمد (مطالعه ی حادثه ی منطقه خلیج پرودو در آلاسکا) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
10 برآورد خسارت زیست محیطی حادثه ی ناشی ازخوردگی خط لوله انتقال نفت خام اهواز به آبادان در سال 1377 با استفاده از نرم افزار PHAST و مدل Etkin (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
11 برآورد خسارت زیست محیطی نشت نفت ناشی از خوردگی خط لوله انتقال نفت کوره در پالایشگاه دانگز فرانسه (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
12 بررسی اثر ازناسیون بر سیستم لجن فعال با توده سلولی بالا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
13 بررسی اثرات اقتصادی فرایند نمکزدایی در نقاط مختلف دنیا (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
14 بررسی استفاده از سیستمهای غشایی به منظور بازیابی آموکسی سیلین و حذف مواد آلی مضر از پساب کارخانجات دارویی (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
15 بررسی بازیافت آب استخر های شنا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
16 بررسی پارامترهای موثر بر زیست تخریب پذیری استامینوفن (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
17 بررسی پارامترهای موثر در تصفیه فوتوکاتالیستی فاضلاب و افزایش قابلیت بازچرخانی پساب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
18 بررسی پساب ماشینهای لباسشویی و پیشنهاد یک سامانه مناسب برای تصفیه آن (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
19 بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر روی عملکرد غشاء در جداسازی سفالکسین از پساب دارویی توسط عملیات نانو فیلتراسیون (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 بررسی تاثیر فاکتور های هوادهی، نسبت COD/NH3 ورودی و دما بر روی حذف ازت در فرایند تصفیه بیولوژیکی فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
21 بررسی جایگزینی سیستم های تقطیرخورشیدی با دستگاه های تصفیه آب در بخش مصارف خانگی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
22 بررسی خوردگی شیشه زباله های HLW و اثرات احتمالی آن بر محیط زیست (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
23 بررسی روشهای موثر در افزایش بهرهوری آب و حفظ محیطزیست در شالیزارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
24 بررسی سطح ویژه انتقال جرم در یک بیوراکتور ستونی حبابی حاوی سیستم آبی به عنوان محیط مدل تصفیه پساب های شهری (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی شبکه آب و پساب یک واحد تولید پلی پروپیلن و مقایسه بهره وری آبی آن با سایر واحدهای پلی پروپیلن کشور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
26 بررسی عوامل خوردگی در خط لوله تولید مونومر استایرن (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
27 بررسی عوامل موثر بر ازدیاد برداشت ریزجلبک های با ارزش غذایی بالا با استفاده از مکانیسم خودلخته سازی جهت تولید در مقیاس صنعتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
28 بررسی فرآیند تصفیه ی فاضلاب و امکان بازیافت آب در کارخانه ها ی نیشکر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
29 بررسی مصرف آب در صنایع لبنی و امکان بازیافت پساب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
30 بررسی میزان مصرف آب در واحدهای پتروشیمی تولیدکننده ی اوره با نگاه ویژه به پتروشیمی لردگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
31 بکارگیری فرآیندهای جذب سطحی جهت بازچرخانی پساب صنایع نساجی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
32 به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP) درانتخاب بهترین فناوریهای بازیافت فاضلاب شهری (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
33 تاثیر تاریکی و روشنایی برحذف نیترژن از پساب در بیوراکتورهای غشایی حاوی ریزجلبک (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
34 تاثیر محصولات میکروبی محلول بر ایجاد گرفتگی در بیوراکتورهای غشایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی غشا و فرایندهای غشایی
35 تاثیرکشت هتروتروف ریزجلبک برحذف نتیروژن ازپساب بااستفاده ازبیوراکتور غشایی درشرایط پیوسته وناپیوسته (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
36 تأثیر کازئینات سدیم بر پایداری امولسیون چندفازی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
37 تجزیه زیستی آلاینده فنول با استفاده از فرایند معمول لجن فعال (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
38 تولید بیوسورفکتانت توسط باکتری باسیلوس سوبتیلیس (دریافت مقاله) دومین همایش علوم و فناوری مواد فعال سطحی و صنایع شوینده
39 خوردگی در نفتکش ها و راهکارهای کاهش اثرات زیست محیطی ناشی از نست نفت (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
40 روشهای جلوگیری از خوردگی در مدار اولیه نیروگاه ها (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی خوردگی
41 سفتازیدیم در پساب کارخانجات انتی بیوتیک سازی: معضل زیست محیطی یا دورریختن (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
42 شاخص های سنجش کیفیت آب و لزوم تبیین یک شاخص سنجش کیفیت در مبحث فاضلاب و آب خاکستری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
43 شبیه سازی و ارزیابی اقتصادی تولید همزمان برق و آب شیرین با استفاده از گازهای فلر (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت مصرف آب با رویکرد کاهش هدر رفت و بازیافت
44 شبیه سازی هیدردینامیک بیورآکتورهای غشایی در تصفیه پساب های پتروشیمی با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی ( CFD ) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
45 فرآیند آنزیمی آسیاب مرطوب ذرت برای کاهش زمان خیساندن (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
46 فرآیند شیرین سازی؛ روشی پایدار در تامین آب قاره اروپا (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
47 فرایند شیرین سازی آب دریا؛ روشها، مزایا و چالشها بر پایه قارههای مختلف (دریافت مقاله) کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
48 کاهش مصرف آب و تولید پساب در یک پالایشگاه ذرت با استفاده از فناوری پینچ آبی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و بیست و ششمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
49 لزوم توجه به حذف مواد دارویی هورمونی در فرایندهای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی جریان و آلودگی آب
50 مروری بر روش های اندازه گیری بیومس با تاکید بر تکنولوژی کاپاسیتانس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
51 مروری بر روش های ترکیبی شیرین سازی آب (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
52 مطالعه وبررسی پدیده وارونگی هوا و اثر آن روی الودگی کلان شهرها مطالعه موردی (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
53 معرفی راهکارهای کاهش مصرف آب در نیروگاه تبریز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
54 مقایسه مدیریت مصرف آب صنایع در ایران و جهان و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
55 مقایسه ی فرآیندهای تولید شکر از چغندرقند و نیشکر از منظر مصرف آب و مشخصات فاضلاب آنها (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست