دکتر محمودرضا ماهری

دکتر محمودرضا ماهری عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

دکتر محمودرضا ماهری

Dr. Mahmoudreza

عضو هیأت علمی بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست- دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه روابطی تجربی برای تخمین فرکانس اصلی ارتعاش برج های تاریخی مصالح بنایی (دریافت مقاله) نشریه مهندسی سازه و ساخت دوره: 7، شماره: 33
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب پذیری لرزه ای بناهای تاریخی ایران پس از اسلام (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی استحکام بخشی ساختمانهای بنایی غیرمسلح و بناهای تاریخی
2 ارایه رابطه تجربی برای تخمین فرکانس اصلی برج های تاریخی مصالح بنایی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
3 ارزیابی رفتار دیوار بتنی بلوک سیمانی محصور شده تحت آنالیز غیر خطی به روش اجزا محدود شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 بررسی آزمایشگاهی روشهای بهبود رفتار سقفهای طاق ضربی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی اثر آب بر روی رفتار دینامیکی سازه برج آبگیر (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی امکان استفاده از لجن فاضلاب و خاکستر پوسته در تولید سیمان پرتلند (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بهداشت محیط،سلامت ومحیط زیست پایدار
7 بررسی پدیده خوردگی در جداره مخازن فولادی نفتی و تاثیر آن بر رفتارمخزن در برابر بلندشدگی تحت اثر مولفه افقی زلزله (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی تاثیر مراقبت رطوبتی بعد از ساخت بر رفتار سازه های آجری (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 بررسی تجربی رفتار برشگیرهای به شکل ناودانی نبشی و برشگیر T شکل (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 بررسی درجه آسیب پذیری لرزه ای برجهای آجری تاریخی نسبت به فاصله از مرکز زلزله (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی روشهای متداول در تحلیلهای دینامیکی با تحریک تکیهگاهی مختلف (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
12 بررسی ضریب رفتار سیستم سازه ای قاب بتن مسلح مقاوم شده با بادبند فولادی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ایمن سازی و بهسازی سازه ها
13 بررسی عددی رفتار مهاربند فلزی مجهز به وسیله آزاد ساز فشار در قاب های بتن آرمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
14 بررسی عددی رفتار مهاربند فلزی مجهز به وسیله آزاد ساز فشار در قابهای بتن آرمه (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی بتن
15 بررسی مقایسه ای سختی سیستمهای باربر جانبی با تاکید برسیستم نوین دیواربرشی فولادی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
16 بهینه یابی شکل سدهای قوسی با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
17 تاثیر درزهای قائم بر مقاومت دیوارهای آجری (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
18 تعیین پارامترهای اصلی بروز خرابی ساختمان ها در زلزله (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 رفتار و الگوی شکست دیوار بنایی بلوک سیمانی تحت اثر بار افزون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
20 روشی برای مدل سازی دیوارهای برشی آجری با استفاده از نرم افزار Ansys (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 کاربرد الگوریتم ژنتیک در مکان یابی بهینه مهاربندهای ضربدری در قابهای فلزی دو بعدی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 کاربرد مصالح در طرح (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی بهسازی و مقاوم سازی ایران
23 مقایسه بارگذاری عادی پلای راه در ایران و آئین نامه آشتو با بارگذاری حاصل از کامیونهای واقعی حامل اضافه بار (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
24 مقایسه تجربی رفتار خارج از صفحه سقف های طاق ضربی تقویت شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران