حمداله سجادی قیداری

 حمداله سجادی قیداری گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد

حمداله سجادی قیداری

Hamdolah Sajadi Gheydari

گروه جغرافیا/دانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.