وحید حسینی

 وحید حسینی دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

وحید حسینی

Vahid Hoseini

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی اثر خودروهای دیزلی در حال تردد در تهران بر آلایندگی کربن سیاه (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات موتور دوره: 9، شماره: 49
2 تاثیر پوشش درختی گلابی وجشی چم حصار لرستان بر خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 1
3 تخمین بار آلودگی سیستم حمل ونقل شهری تهران به منظور ارزیابی راه کارهای کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های زیرساخت های عمرانی دوره: 1، شماره: 1
4 شناسایی مولکولی ویروس ایرانی پیچیدگی بوته چغندرقند مرتبط با لوبیا در استان زنجان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 30، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز عددی رفتارخمشی بتن تحت بارگذاری موج از حاصل انفجار (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
2 آنالیز میزان فلزات سمی در ذرات معلق ریز در شهر تهران و منابع تولید آنها (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
3 آنالیز میزان فلزات سمی در ذرات معلق ریز در شهر تهران و منابع تولید آنها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
4 اثر جنگل کاری با گونه های سوزنی برگ بر میزان پتاسیم، کلسیم، منیزیم وهدایت الکتریکی خاک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
5 اثربخشی فیلترهای موقت هسته کاغذی در حذف ذرات معلق خروجی از اگزوز خودروهای دیزلی در حال کارکرد درجا پایانه بیهقی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
6 ارائه یک چارچوب جدید سیستم امتیاز دهی اعتباری مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان جهت مدیریت ریسک اعتباری در بانک ها و موسسات مالی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی
7 ارایه یک روش میدانی و عملیاتی بمنظور تعیین افت صدا بعد از نصب مانع (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
8 ارتباط بین تغییرات شوری خاک و برخی شاخص های پوشش گیاهیدر اکوتون خشک (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
9 ارتباط متقابل بین معماری و انرژی های نو(پایدار) (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
10 ارزیابی آلایندگی یک خودروی سواری سبک به روش آزمون همراه، آزمون شاسی دینامومتر و مدل شبیه سازی شده به کمکGT-SUITE (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
11 ارزیابی تاثیر کاج سیاه وسرونقره ای بر ویژگی های شیمیایی خاک در جنگلکاری حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
12 ارزیابی زیستمحیطی بهرهبرداری جنگل در اثر چوبکشی زمینی پس از گذشت 20سال در حوزه نکاء چوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
13 ارزیابی عملکرد کلی دیوارهای صوتی نصب شده در بزرگراه های شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
14 ارزیابی عملکرد کلی دیوارهای صوتی نصب شده در بزرگراه های شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
15 ارزیابی کیفیت 3 ساله هوای تهران بر اساس راهنمای کیفیت هوای سازمان بهداشت جهانی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
16 ارزیابی کیفیت 3 ساله هوای تهران بر اساس شاخص های رایج کیفیت هوا (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
17 ارزیابی کیفیت هوای تهران بر اساس استانداردهای بلند مدت هوای محیطی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
18 ارزیابی میزان و توزیع غلظت بنزن در هوای شهر تهران به روش نمونه برداری غیرفعال (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
19 ارزیابی میزان و توزیع غلظت بنزن در هوای شهر تهران به روش نمونه برداریغیرفعال (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
20 استفاده از آنالیز چرخه عمر برای مقایسه فن آوریهای خودرویی از منظر آثار زیست محیطی و مصرف انرژی برای کاربری نیمه عمومی: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
21 افسایش کارایی در شبکه های داخل تراشه ای با استفاده ازمکانیسم اشتراک بافر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی برق و کامپیوتر جنوب ایران
22 امکان سنجی استفاده از جدید ترین روابط تمیزسازی چاه های افقی برای چاه های جنوب کشور (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه زیرساخت های انرژی
23 امکان سنجی استفاده از روش سنجش از دور برای شناسایی خودروهای سواری بیش آلاینده شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
24 امکان سنجی اندازه گیری زمان سفر بزرگراهی با استفاده از سنسورهای مبتنی بر بلوتوث (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
25 اندازه گیری ضرایب انتشار آلاینده ها از خودروهای ساخت داخل و وارداتی بااستاندارد یورو 4 و مقایسه آن با خودروهای ساخت داخل با استاندادر یورو 2 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
26 اندازه گیری ضرایب انتشار آلاینده ها از خودروهای ساخت داخل و وارداتی بااستاندارد یورو 4 و مقایسه آن با خودروهای ساخت داخل با استاندادر یورو2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
27 اندازه گیری ضرایب انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت از وانت ها در شهر تهران به روش همراه و مقایسه آن با خودروهای سواری با استاندارد یورو (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
28 اندازه گیری ضرایب انتشار الاینده ها و مصرف سوخت از وانتها در شهر تهران به روش همراه و مقایسه آن با خودروهای سواری با استفاده یورو 2 (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
29 اولویت بندی مراکز حساس واقع در حریم صوتی بزرگراه هاجهت استفاده از راهکارهای کاهشی با استفاده از GIS و نرم افزار مدل ساز صوتی )CadnaAمطالعه موردی – شهر تهران) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
30 بررسی آلایندگی تعدادی ذرات معلق جامد خروجی از خودروهای دیزلی و موتورسیکلت های کاربراتوری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
31 بررسی آلایندگی موتورسیکلت های شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
32 بررسی آلایندگی موتورسیکلت های شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
33 بررسی اثر استفاده از کاتالیست و تغییر سیستم سوخت رسانی بر انتشار آلاینده ها از موتورسیکلت ها (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
34 بررسی اثر استفاده از کاتالیست و تغییر سیستم سوخت رسانی بر انتشار آلاینده ها ازموتورسیکلت ها (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
35 بررسی اثر تپه موریانه نسبت به محل اطراق دام به روی خواص خاک و ابعاد تپه موریانه در مرتع استپی شورلق سرخس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
36 بررسی اثر تپه های موریانه بر ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک مرتع استپی روستای شورلق سرخس (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
37 بررسی اثر تغییر الگوی ترافیک بین روز کاری و روز تعطیل بر پخش آلایندگی مونوکسیدکربن (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
38 بررسی اثر تغییر چگالی هوا بر اثر تغییر ارتفاع بر عملکرد موتور دیزل (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
39 بررسی اثر جهت دامنه بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک جنگلی (مطالعه موردی: شهرستان بانه، آرمرده) (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار
40 بررسی اثر خودروهای دیزلی در حال تردد در تهران بر آلایندگی کربن سیاه (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
41 بررسی اثرات تغییر زمان بندی سوپاپ ورودی بر پارامترهای سیالاتی جریان درون منیفولدورودی موتور احتراق داخلی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
42 بررسی اثرات مناسبتی بر ترافیک بزرگراه های سطح شهر تهران با تحلیل داده های سرعت وزمانسفر با رویکرد مدیریت تقاضای سفر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
43 بررسی اثربخشی فیلترهای جاذب دوده نصب شده بر روی اتوبوس های شهرتهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
44 بررسی اثربخشی فیلترهای جاذب دوده نصب شده بر روی اتوبوسهای شهرتهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
45 بررسی امنیت در اندروید (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
46 بررسی اهمیت ذرات معلق سایشی در آلودگی هوای شهری – مطالعه موردی: شهرتهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
47 بررسی پارامترهای موثربرانتشارآلاینده های گازی ومصرف سوخت خودرو با استفاده ازروش آماری طراحی آزمایش (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
48 بررسی تاثیر الگوی رانندگی بر میزان آلایندگی تولیدی توسط خودروها در شهر تهران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
49 بررسی تاثیر برخی عوامل فیزیوگراف بر تذاکم گیاهان دارویی تیره نعناع (پارک ملی تندوره) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
50 بررسی تاثیر برخی عوامل فیزیوگراف بر درصد پوشش گیاهان دارویی تیره نعناع (پارک ملی تندوره) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران
51 بررسی تاثیر ترکیب سوخت بر زمانبندی احتراق تراکمی همگن با استفاده از شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی کوپل شده با سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
52 بررسی تاثیر ترکیب سوخت بر زمانبندی احتراق تراکمی همگن با استفاده از شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی کوپل شده با سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
53 بررسی تاثیر خواص رئولوژی سیال حفاری بر روی توانایی آن برای از بین بردن بستر کنده های تشکیل شده در چاه های افقی با استفاده از یکی از جدیدترین روابط موجود (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
54 بررسی تاثیر سناریوی حذف موتورسیکلت های کاربراتوری از شهر تهران بر کیفیت هوا (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
55 بررسی تاثیر سناریوی حذف موتورسیکلت های کاربراتوری از شهر تهران بر کیفیت هوا (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
56 بررسی تجربی افزایش بازه عملکردی موتور اشتعال تراکمی همگن با سوخت بنزین (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
57 بررسی تجربی افزایش بازه عملکردی موتور اشتعال تراکمی همگن با سوخت بنزین (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
58 بررسی تجربی تاثیر زمان شروع پاشش سوخت و مقدار اضافه هوا بر احتراق موتور RCCI (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
59 بررسی تجربی تاثیر زمان شروع پاشش سوخت و مقدار اضافه هوا بر احتراق موتور RCCI (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
60 بررسی ترکیبات خطرناک آلی و فلزات سنگین ذرات معلق ریزPM 2.5 درنقاط مختلف شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
61 بررسی تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در طول زمان پس از آتش سوزی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
62 بررسی تغییرات غلظت آلاینده کربن سیاه در هوای شهر تهران و تاثیرات ممنوعیت تردد ناوگان دیزل بر آن (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
63 بررسی چالش ها و نوآوری های مجازی سازی توابع شبکه NFV و شبکه تعریف شده با نرم افزار SDN (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
64 بررسی داده های اندازه گیری یکساله کربن سیاه در تهران و ارزیابی مشخصات ذرات (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
65 بررسی ریز مقیاس پراکنش آلاینده های منتشره از منابع ساکن در محیط شهری،مطالعه موردی: نیروگاه بعثت (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
66 بررسی سینتیکی و ترمودینامیکی اثر گازهای بازخوران (EGR) بر احتراق موتور احتراق تراکمی همگن با سوخت متان با استفاده از مدل سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
67 بررسی صحت عملکرد سامانه خودکار کنترل آلایندگی( OBD )چند نمونه خودروساخت داخل (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
68 بررسی عددی تاثیرسرعت شعله آرام سوخت ترکیبی ایزواکتان-اتانول در موتور اشتعال جرقه ای بر روی پارامترهای عملکردی موتور (دریافت مقاله) دومین همایش ملی موتوهای درونسوز
69 بررسی عملکرد آلایندگی چند نمونه خودرو هیبریدی وارداتی در شهر تهران به روش اندازه گیری همراهPEMS (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
70 بررسی عملکرد فیلتر جاذب دوده ی هسته فلزی برای سوخت های دیزلی با سطح گوگرد بالا (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
71 بررسی عوامل موثر بر انتشار آلاینده های گازی و مصرف سوخت یک خودرو ساخت داخل به روش طراحی عاملی آزمایش (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
72 بررسی عوامل موثر بر انتشار آلاینده های گازی و مصرف سوخت یک خودرو ساخت داخل به روش طراحی عاملی آزمایش (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
73 بررسی کارایی و آلایندگی موتور دیزلی سبک با احتراق RCCI (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
74 بررسی کاربرد شبکه های حسگر بیسیم در پزشکی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
75 بررسی کربن سیاه در آلودگی هوای تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
76 بررسی کوبیدگی خاک و تاثیر آن بر حاصلخیزی رویشگاه ده سال پس از عملیات چوبکشی جنگل (مطالعه موردی جنگل ها حوزه نکاء چوب) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی جنگل
77 بررسی مصرف انرژی درپروتکل های مسیریابی شبکه های مانت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی درمهندسی برق و علوم کامپیوتر
78 بررسی و پیش بینی تغییرات مکانی بافت خاک فضای سبز شهری با استفاده از تکنیک زمین آمار (مطالعه موردی: منطقه هفت شهرداری شیراز) (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
79 بررسی و مقایسه رفتار آلایندگی خودروهای دیزلی در ارتفاعات مختلف (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
80 بهینهسازی ناوگان سواری تهران برای هزینه های اقتصادی و تولید آلاینده ها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
81 پویایی عناصر غذایی و تجزیه لاشبرگ بلوط وی ول در جنگل های زاگرس شمالی (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
82 پیش بینی و تخمین عمق های بحرانی مشکلات حفاری مرتبط با مباحث زمین شناسی برای میدان نفتی اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های دانش بنیان در صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی
83 تاثیر زمان پاشش و ترکیب سوخت در کنترل احتراق موتور دیزل دو سوخته دما پایین (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
84 تاثیر زمان پاشش و ترکیب سوخت در کنترل احتراق موتور دیزل دو سوخته دما پایین (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
85 تاثیر فناوری اطلاعات در پزشکی از راه دور (دریافت مقاله) اولین همایش ملی الکترونیکی پیشرفت های تکنولوژی در مهندسی برق، الکترونیک و کامپیوتر
86 تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات درتوسعه اقتصادی ایران (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
87 تحلیل دمایی اگزوز اتوبوس های تندرو تهران برای امکان سنجی نصب صافی جاذب دوده (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
88 تحلیل دمایی اگزوز اتوبوس های تندرو تهران برای امکان سنجی نصب صافی جاذب دوده (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
89 تحلیل عددی جذب انرژی در جاذب لوله ای بر اساس مدلهای آسیب (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و سومین همایش ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم مهندسی
90 تحلیل و ارزیابی مکان بیلبوردهای تبلیغاتی شهر شیراز با سیستم اطلاعات جغرافیایی و طراحی پایگاه داده مکانی (مطالعه موردی: شهر شیراز) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی جغرافیا و برنامه ریزی شهری و روستایی
91 تحلیل و شبیه سازی سامانه خنک کاری یک نمونه موتور بنزینی ارتقاءیافته برای کاربری دریایی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز و نفت
92 تحلیل وضعیت انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت با رویکرد مدیریت تقاضای سفرو تغییر ساعات شروع کار مدارس، ادارات و سازمان های دولتی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
93 تحلیل وضعیت انتشار آلاینده ها و مصرف سوخت با رویکرد مدیریت تقاضای سفرو تغییر ساعات شروع کار مدارس، ادارات و سازمان های دولتی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
94 تخمین بار آلودگی سیستم حمل و نقل شهری تهران بمنظور ارزیابی راهکارهای کاهش آلودگی هوا (دریافت مقاله) نخستین همایش سیستم های حمل و نقل هوشمند جاده ای
95 تخمین خطاهای سیستماتیک وتصادفی دراندازه گیری آلایندگی تولیدی خودروی سواری به روش اندازه گیری همراه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
96 تزریق مستقیم سوخت به محفظه موتور ملی به منظور بررسی اثر تاخیر در پاشش بر تشکیل مخلوط و احتراق (دریافت مقاله) نهمین همایش بین المللی موتور های درونسوز
97 تزریق مستقیم سوخت به محفظه موتور ملی به منظور بررسی اثر تاخیر در پاشش برتشکیل مخلوط و احتراق (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
98 تعیین اجزای شیمیایی تشکیل دهنده ی (CMC) ذرات معلق ریز آلاینده هوا ( PM2.5 )در تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
99 تعیین غلظت ترکیبات کربنی ذرات معلق ریز (PM2.5) و بررسی روند تغییرات فصلی آنها در شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
100 تعیین گونه های شیمیایی ذرات معلق با قطر کمتر از 2/5 میکرومتر (PM2.5) در دو ایستگاه سنجش کیفیت هوا در شهر تهران (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
101 تعیین میزان مشارکت منابع احتراق فسیلی و غیرفسیلی در کربن سیاه موجود درهوای تهران با استفاده از تحلیل داده های دستگاه اتالومتر (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
102 تغییرات فصلی BTEX و ارتباط آن با غلظت آلاینده های معیار هوای شهرتهران، ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
103 توسعه توابع انتشار برای موتورسیکلت های شهر تهران و مقایسه سهم آن ها درانتشار آلاینده ها با خودروهای سواری و تاکسی های شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
104 توسعه سیاه ه انتشار برای فرودگاه مهرآباد تهران و فرودگاه بین المللی امام خمینی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
105 توسعه مدل برآورد آلایندگی و مصرف سوخت کارکرد گرم سواری های شخصی بنزین سوز تهران با استفاده از داده های آزمون آلایندگی همراه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
106 توسعه مدل برآورد آلایندگی و مصرف سوخت کارکرد گرم سواری های شخصی بنزین سوز تهران با استفاده از داده های آزمون آلایندگی همراه (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
107 جذب سطحی دی اکسیدکربن برروی مزوپروس سیلیکاتی MCM-48 عامل دار شده با پنتااتیلن هگزامین (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
108 دولت سیار و شهروند سیار در خدمت دولت الکترونیک (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی چالش های مدیریت فناوری اطلاعات در سازمان ها و صنایع
109 دینامیک پوشش گیاهی، تغییرات اکوسیستم و پدیده بیابانزایی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
110 سامانه پیش بینی آلودگی هوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و هشتمین کنفرانس ملی برنامه ریزی و مدیریت شهری
111 سامانه تحت وب مدیریت آلودگی هوای ناشی از وسایل نقلیه شهر تهران بر پایه سیاهه انتشار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک
112 سنتز و شناسایی نانو کامپوزیت هیبریدی MIL-101@MWCNT و کاربرد آن بعنوان جاذب گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) پنجمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران
113 سیاه ه انتشار مقدماتی منابع متحرک آلایندگی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
114 سیاهه انتشار آلایندگی مقدماتی شهر تهران برای سال مبناء 1392 (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
115 سیاهه انتشار مقدماتی منابع متحرک آلایندگی شهر تهران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
116 شبیه سازی دینامیک سیالات محاسباتی غلظت آلاینده ها اطراف فرودگاه مهرآباد با استفاده ازنرم افزار Fluidyn (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
117 شناسایی و اولویت بندی فرصت های کارآفرینانه باغداری دراستان همدان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت و مهندسی صنایع
118 ضرایب انتشار آلایندگی اتوبوس های مجهز به فیلتر جاذب دوده غیرکاتالیستی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
119 فناوری دیجیتال بو فصلی جدید در IT (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
120 کاربرد شبکه الی فلزی MIL-101 بعنوان جاذب جدید گاز دی اکسید کربن (دریافت مقاله) اولین همایش فناوری های پالایش در محیط زیست
121 کنترل زمان بندی احتراق گاز طبیعی در موتور تراکمی همگن با افزودن گاز سنتزی توسط یک مدل سینتیک شیمیایی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
122 محاسبه نشست ذرات در دستگاه تنفسی طی چند سیکل پیاپی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
123 محیط زیست (طبیعت)، توسعه پایدار، معماری پایدار (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم جغرافیا، معماری و شهرسازی ایران
124 مدل سازی پراکندگی آلاینده های اصلی فاز گاز در هوای شهر تهران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس مدیریت آلودگی هوا و صدا
125 مدل سازی پراکندگی آلاینده های اصلی فاز گاز در هوای شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
126 مدل سازی عددی سیالاتی یک بعدی موتور TU5JP2 و بررسی عملکرد در تغییر سوخت (دریافت مقاله) دهمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
127 مروری بر اثرات تاج درختان و توپوگرافی بر خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی منابع طبیعی و توسعه پایدار در زاگرس مرکزی
128 مروری بر امنیت و حفظ حریم خصوصی در RFID (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
129 مروری بر اینترنت اشیاء (IOT) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق و کامپیوتر با تاکید بر دانش بومی
130 مطالعه و بررسی کمی اثربخشی پروژه تعویض کاتالیست 5000 تاکسی شهرتهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
131 معرفی مدل عددی برای پیش بینی میزان تولید ذرات معلق آلی ثانویه از اگزوزخودروهای بنزینی و دیزلی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
132 مقایسه اثر جنگل کاری سوزنی برگ و پهن برگ بر روی برخی از خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک(مطالعه موردی: جنگل کاری حسن آباد سنندج) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
133 مقایسه انتشارآلاینده NOX نمونه ای ازخودروهای سواری بنزینی تولیدداخل ایران بدست امده ازروش اندازه گیری مستقیم با ضرایب انتشارموجود دردنیا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
134 مقایسه انواع فن آوری های خودرویی با استفاده از آنالیز چرخه عمر از منظر اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی برای ناوگان تاکسی شهر تهران (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
135 مقایسه انواع فن آوری های خودرویی با استفاده از آنالیز چرخه عمر از منظر اثرات زیست محیطی و مصرف انرژی برای ناوگان تاکسی شهر تهران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
136 مقایسه چاه به چرخ میزان تولید آلایندگی توسط تاکسیهای بنزینی و پلاگین هیبریدی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
137 مقایسه روش کریجینگ ومعکوس فاصله در تخمین درصد اشباع بازی خاک جنگلکاری حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی
138 مقایسه ضرایب مدل عددی اسپری تک راهه و چند راهه در محفظه احتراق موتور تزریق مستقیم بنزینی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی موتورهای درونسوز
139 مقایسه نقش پهن برگان و سوزنی برگان در ایجاد تغییرات ویژگی های مکانی خاک در جنگلکاری حسن آباد سنندج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی منابع طبیعی ایران با محوریت علوم جنگل
140 مقایسه و مروری بر واقعیت افزوده و فناوری هولوگرافیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات ایران
141 نحوه محاسبه ضرایب انتشارجرمی آلایندگی خودرو ازداده های آلایندگی غلظت حجمی به روش همراه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا
142 نمونه برداری مستقیم آلاینده های فرار و ذرات خروجی از اگزوز خودروها و دودکش مراکز صنعتی با استفاده از رقیق ساز (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت آلودگی هوا و صدا