ایرج گودرزنیا

 ایرج گودرزنیا استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

ایرج گودرزنیا

Iraj Godarznia

استاد تمام دانشکده مهندسی شیمی و نفت دانشگاه صنعتی شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر شرایط عملیاتی بر استخراج برشهای هیدروکربنی از نفت خام با دی اکسید کربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و مهندسی جداسازی دوره: 3، شماره: 2
2 پیدایش آموزش مهندسی شیمی در ایران و روند تغییرات برنامه آموزش آن (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 4
3 پیدایش آموزش مهندسی شیمی و تاریخچه تئوری های آن در جهان (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آجر در معماری بومی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
2 آسیاب آبی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
3 آسیاب های بادی ایران باستان (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
4 اثر انتقال جرم بر توزیع فاز پراکنده در طول ستون پرشده ضربه ای (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
5 اثر شدت ضربه بر موجودی فاز پراکنده در ستون پر شده ضربه ای (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
6 احداث بند های آبی بومی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
7 استحصال طلا و نقره در ایران باستان (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
8 استخراج اسانس های گیاهی و دارویی با سیستم فوق بحرانی (دریافت مقاله) دومین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
9 بادگیرهای ایران باستان (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
10 بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی فرآیندهای ریزش ثقلی و جذب آبی در مخازن کربناته شکافدار ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
11 بررسی اثر فشار و دما بر استخراج فوق بحرانی نفت خام با استفاده از دی اکسید کربن (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تحقیقات نوین در مهندسی شیمی
12 بررسی پیشینه دستگاههای تقطیر گیاهان دارویی وگلهای معطر درایران باستان (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
13 بررسی پیشینه سنجش زمان در ایران همراه با ارائه پیشنهادی برای استفاده از ساعت های باستانی در ایران امروزی (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
14 بررسی ترمودینامیکی سیستم دو جزئی کربن دی اکسید فوق بحرانی – مایعات یونی توسط معادله حالت پنگ رابینسون در فرایند استخراج فوق بحرانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک
15 بررسی غذاهای بومی استان مازنداران و معرفی چند غذا به عنوان غذای آماده (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
16 بررسی فرایند فوقبحرانی گازضدحلال ) GAS) بمنظور ساخت غشاء پلیمری انتقال دارو (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی گلاب گیری سنتی در ایران همراه با ارائه روش هایی برای بهینه سازی انرژی و خالص سازی گلاب (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
18 بررسی نقش ارتفاع گنبد اصلی در آکوستیک مسجد امام اصفهان (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
19 بررسی و مطالعه استخراج فوق بحرانی اسانس گیاه گونه نعناع سبزخوراکی(Mentha Spicata L.) (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
20 به دست آوردن اشباع آب در مخزن از مدل های غیر آرچی و مقایسه مدلهای مختلف پیشنهادشده برای ماسه سنگ های شیلی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
21 تهیه ماده دارویی سفیکسیم تری هیدرات در اندازه نانو با استفاده از سیستم فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فناوری نانو در محیط زیست
22 جنبه های فنی معماری اثر تاریخی برج لاجیم مازندران (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
23 سنتز متانول در سیالات فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس پتروشیمی ایران
24 شبیه سازی نقش متانول به عنوان اصلاح کننده در استخراج تعادلی و پیوسته برشهای نفتی از نفت خام با دی اکسید کربن فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
25 شناسایی غذاهای بومی استان لرستان و معرفی چند غذا به عنوان غذای آماده (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
26 شناسایی غذاهای بومی استان های جنوبی و معرفی چند غذا به عنوان غذای آماده (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
27 طرح پژوهشی بررسی امکان بهره برداری از چاه های گازی پارس جنوبی با استفاده از لوله مغزی 9 و پنج هشتم اینچ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تخصصی گاز ایران
28 لعاب زرین فام (دریافت مقاله) نخستین همایش فناوریهای بومی ایران
29 مدل سازی دینامیک تراوش گاز در یک چاه پر از آب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی ژئومکانیک نفت
30 مدل سازی و بررسی ترمودینامیکی سیستم کربن دی اکسید فوق بحرانی – مایع یونی( 1-آلکیل- 3متیل ایمدازولیوم) در فرآیند استخراج فوق بحرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در صنایع نفت و گاز
31 مدلسازی دینامیکی راکتور ستونی پرشده فرایند هیدرولیز متیل استات و تعیین ضرایب پراکندگی محوری (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
32 مروری بر افزایه های شیمیایی و فیزیکی استفاده شده در سیمان کاری چاه های نفت و گاز (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران