جواد سقای سعیدی

 جواد سقای سعیدی مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

جواد سقای سعیدی

javad Saghay saeidi

مدیر پژوهش دانشکده فنی و حرفه ای تبریز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.