محمد فیضی

 محمد فیضی نماینده  مجلس شورای اسلامی

محمد فیضی

Mohammad Feyzi

نماینده مجلس شورای اسلامی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.