اصغر منافزاده

 اصغر منافزاده رئیس اداره کار و تعاون و امور اجتماعی شهرستان اردبیل

اصغر منافزاده

Asghar Manafzadeh

رئیس اداره کار و تعاون و امور اجتماعی شهرستان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.