علی پیرجاهد

 علی پیرجاهد سرهنگ پاسدار  ،  فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل

علی پیرجاهد

Ali PirJahed

سرهنگ پاسدار ، فرمانده قرارگاه سازندگی استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.