سید مجتبی عبدی

 سید مجتبی عبدی معاونت مالی و اداری کل زندانهای استان اردبیل

سید مجتبی عبدی

Seyed Mojtaba Abdi

معاونت مالی و اداری کل زندانهای استان اردبیل

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.