سید علی حسینی

 سید علی حسینی دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

سید علی حسینی

Seyed Ali Hosseini

دانشیار فیزیولوژی ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Investigation of Performance of Ni/Clinoptilolite Nanoadsorbents in Desulfurization of Gas Oil: Experimental Design and Modeling (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نفت و گاز دوره: 6، شماره: 1
2 Anti-apoptotic Effects of Interval and Continued Training and Crocin on the Muscle Tissue of the Rats with Type II Diabetes Induced by a High-fat Diet (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 7، شماره: 3
3 Association among lifestyle status and dyslipidemia in Yasuj (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 1، شماره: 2
4 Comparison of Health-Related Quality of Life in Mothers of Children with Spina Bifida and Cerebral Palsy (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 5، شماره: 9
5 Effects physical activity on creatinine, and metabolic syndrome in females with transplanted kidney (دریافت مقاله) فصلنامه فعالیت بدنی و هورمونها دوره: 1، شماره: 4
6 Exploring the Process of Mothering Co-occupations in Caring of Children with Cerebral Palsy at Home (دریافت مقاله) مجله بین المللی کودکان دوره: 6، شماره: 2
7 Learner Modelling Using Semantic Web Technology (دریافت مقاله) مجله بین المللی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 1
8 Neurotrophic Effects of Swimming and Crocin Consumption on the Rats with Obesity Induced by a High-fat Diet (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 1
9 The Effect of Endurance Training and Purslane (Portulaca oleracea) Seed Consumption on Cytochrome- C and Malondialdehyde in the Heart Tissue of Rats Poisoned with H2O2 (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 8، شماره: 2
10 The Effect of Moderate Intensity Endurance Training with Genistein on Brain- Derived Neurotrophic Factor and Tumor Necrosis Factor-α in Diabetic Rats (دریافت مقاله) فصلنامه تغذیه، روزه داری و سلامت دوره: 7، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Biodiesel prodution focusing on novel catalysts (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
2 Effect of Morphology and Surface Properties of Co3O4 Spinels on Their Performance in Removal of Aromatics from Polluted Air (دریافت مقاله) چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 Examine the Cause and Effect Relationships of Fashion –Oriented Impulse Buying Behavior in Iranian shopping Fashion clothing Stores (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری
4 Flexible Perspectives and Management of Tourism Crisis with Emphasis on Security (Case Study: Kerman City) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
5 Providing Agricultural Cadastral Maps Using Geographic Object based Image Analysis and GIS in Different Agricultural Lands (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
6 Supply Chain Optimization by Dynamic Mathematical Modeling in the Production and Distribution of Organic Products in the Food Industry(Case Study of a Wick Food Company) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع در عصر نوین
7 Urban Growth and Dynamics in the East of Gorganrood Watershed - 1972 to 2014 (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393