حسن اشرفی ریزی

 حسن اشرفی ریزی دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حسن اشرفی ریزی

Hasan Ashrafi Rizi

دانشیار کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه های مرکزی دانشگاه های دولتی شهر اصفهان براساس مدل لایب کوال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش شناسی دوره: 1، شماره: 1
2 تهیه و اشاعه مواد خواندنی سلامت به زبان ساده: یک تجربه (دریافت مقاله) فصلنامه سواد سلامت دوره: 3، شماره: 1
3 رد پای نظریههای ارتباطات در علم اطلاعات و دانششناسی (دریافت مقاله) فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین دیدگاه صاحب نظران مجله های علمی پژوهشی ایرانی حوزه سلامت درباره فرایند داوری (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران
2 مطالعه کیفی شیوه های ارزشیابی و بهبود عملکرد داوران مجله های علمی پژوهشی حوزه سلامت (دریافت مقاله) همایش دبیران مجلات علوم پزشکی ایران