دکتر شهرام توفیقی

دکتر شهرام توفیقی مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و  عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)

دکتر شهرام توفیقی

Dr. Shahram Tofighi

مشاور معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اقتصاد درمان و بیمه سلامت و عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... اعظم (عج)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی ادغام سیستم آموزش پزشکی با ستاد عالی در یک سازمان بهداشتی درمانی؛ یک تحقیق کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش سلامت دوره: 2، شماره: 2
2 آینده راهنماهای بالینی: به کارگیری هوش مصنوعی برای ارائه بهترین مراقبت (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 7، شماره: 2
3 اثیر تغییرات سازمانی بر شاخص های سلامت سازمان و ارتباط آن با اثربخشی سازمانی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 3
4 ارائه الگوی مدیریت بیمارستان های خیریه ایران (دریافت مقاله) نشریه پرستاری ایران دوره: 20، شماره: 50
5 ارتباط رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در بیمارستان ها (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 1
6 ارزیابی استاندارد اعتباربخشی کمیسیون مشترک بین المللی در آزمایشگاه یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 2
7 ارزیابی روش رهبری مدیران در بیمارستان های منتخب نظامی بر اساس سبک رهبری لیکرت (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 2، شماره: 4
8 ارزیابی عملکرد بخش مدارک پزشکی بیمارستان با رویکرد کارت امتیازی متوازن (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 1
9 ارزیابی کیفیت نظام آموزشی بیمارستان بقیه اله (عج) بر اساس مدل تعالی مالکولم بالدریج (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 5، شماره: 3
10 ارزیابی مدل های ساختار سازمان های بهداشت و درمان نظامی در نبرد ناهمطراز (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 14، شماره: 2
11 الزامات سازمانی بهداری رزمی نیروهای مسلح در مواجهه با تهدیدات نظامی آتی: یک مطالعه کیفی با رویکرد تحلیل محتوی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 9
12 امکان سنجی استقرار سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم گیری در حوزه ی معاونت امور درمان سازمان تامین اجتماعی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 5، شماره: 2
13 اولین المپیاد ملی استدلال و تصمیم گیری در مدیریت نظام سلامت؛ گزارش یک تجربه (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 10، شماره: 5
14 Comparative Study of Pharmaceutical Costs in Iran's Insurance Systems: Review of National Data in an International Perspective (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 3
15 Data Mining, an Approach for Developing the Health Domain (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 4
16 Developing Criteria for Complementary Health Insurance (CHI) Benefit Packages for a Medical Service Insurance Organization in Iran: A Qualitative Content Analysis (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 3، شماره: 4
17 Equity in Iran's Health System (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ و ارتقای سلامت دوره: 6، شماره: 2
18 Stakeholder Participation in the Strategic Plan Developing Process: A Survey from the Hospital Setting (دریافت مقاله) فصلنامه سیاستگذاری، مدیریت و اقتصاد سلامت مبتنی بر شواهد دوره: 5، شماره: 3
19 The Emergence of Hajj Stampedes: Lessons for Hajj Trauma Centers (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 22، شماره: 4
20 The Quality Assessment of Performance in Intensive Care Units According to APACHE II Score (دریافت مقاله) مجله پزشکی سفر و بهداشت جهانی دوره: 3، شماره: 3
21 The Rate of General and Managerial Educations among Managers and Chief Experts in Iran Universities of Medical Sciences/ Vice Chancellors for Health (دریافت مقاله) مجله گام های توسعه در آموزش پزشکی دوره: 8، شماره: 2
22 The Survey of Business Intelligence in the Baqiyatallah Hospital: Our Experience and LiteratureReview (Tehran, 2014) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 1، شماره: 4
23 The Survey of Management Information Systems inthe Project, Plan and Budget Deputy of the- Baqiyatallah University of Medical Science inthe Perspective of Supervision and Architecture and By Using the Rational Methodology (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 1
24 بررسی ارتباط ابعاد عدالت سازمانی با ابعاد پاسخگویی در بیمارستانهای منتخب نیروهای مسلح (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 2
25 بررسی تاثیر استقرار استانداردهای مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه ای و مدیریت زیست محیطی بر عوامل محیطی و رضایت کارکنان در مجتمع صنعتی میلاد- یک مطالعه قبل و بعد (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 2، شماره: 2
26 بررسی ساختار، فرایند و فعالیت های بخش اورژانس در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج) در سال ۱۳۸۶ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 9، شماره: 4
27 بررسی مدیریت ایمنی در بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج) در سال ۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 9، شماره: 2
28 بررسی میزان آگاهی بیماران و رعایت حقوق آنها در بیمارستانهای منتخب نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 1، شماره: 1
29 بررسی میزان آمادگی بیمارستان های شهر تهران در مواجهه با حوادث غیر مترقبه (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 8، شماره: 2
30 بررسی وضعیت توزیع منابع و سنجش کارایی بیمارستان های نظامی ایران در سال ۱۳۹۷؛ بر اساس مدل پابن لاسو (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 22، شماره: 1
31 بررسى پراکندگى برخى بیمارى هاى واگیردار براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) در استان چهارمحال و بختیارى (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی طب انتظامی دوره: 1، شماره: 2
32 بهره مندی مدیران و کارشناسان مسوول حوزه ی ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور از زیرساخت های فن آوری اطلاعاتی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 2
33 تاثیر آموزش بر آگاهی و نگرش مدیران ازوظایف مدیریت در یک مرکز نظامی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پرستار و پزشک در رزم دوره: 3، شماره: 6
34 تاثیر طرح کیسی کاری بر شاخص های عملکردی در بخش های یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 3
35 تجارت بین المللی خدمات سلامت در کشورهای منتخب عضو آسه آن؛ چالش ها و فرصت ها (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 4
36 تحلیل مواجهه خانوارها با هزینه های کمرشکن مراقبت های بهداشت دهان و دندان در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت دوره: 8، شماره: 3
37 تعیین رویکردی برای توسعه منابع انسانی در مدیریت پرستاری (دریافت مقاله) مجله پژوهش پرستاری ایران دوره: 6، شماره: 20
38 خطرات احتمالی فرایندهای بخش مدارک پزشکی بیمارستان الزهرا (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 4، شماره: 1
39 دیدگاه و تجربیات کارکنان بیمارستان های منتخب شهر کرمان در خصوص استقرار گواهینامه ی سیستم مدیریت کیفیت-) ISO ۹۰۰۰ مطالعه ی کیفی) (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 1
40 رابطه استقرار شاخص های کیفی ارزشیابی با کیفیت خدمات درمانی در بیمارستان های پایلوت دانشگاه علوم پزشکی گلستان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 2
41 رابطه ی سطح فن آوری اطلاعات با ابعاد سه گانه ی ساختار سازمانی در بیمارستان های منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 7، شماره: 4
42 سیاهه پیشنهادی ارزیابی درگاه های بیمارستانی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 12، شماره: 3
43 طراحی الگوی توسعه مدیران حوزه بهداشت و درمان و آموزش پزشکی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 3
44 طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیات امنایی آیت اله کاشانی شهرکرد (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 4
45 طراحی یک سیستم نرم افزاری پزشکی از راه دور درتشخیص و درمان بیماریهای پوستی جهت کاهش مسافرتهای استانی در دانشگاه علوم پزشکی کرمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 11، شماره: 6
46 عوامل موثر بر انتخاب محل مناسب مرکز درمانی در مناطق عملیاتی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 12، شماره: 2
47 کاربست مدل تحلیل ذینفعان اشمیر در طراحی الگوی اعتبار بخشی بیمارستان های ایران (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 18، شماره: 4
48 کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان؛ مدل سروکوال (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 1
49 کیفیت مدیریت دانش در یک بیمارستان نظامی براساس شاخص های مدل تعالی بالدریج (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 13، شماره: 4
50 مروری بر شاخص های سنجش اثر در پژوهش های پزشکی (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 13، شماره: 6
51 مطالعه تطبیقی سامانه اطلاعات طب نظامی در کشورهای آمریکا، استرالیا، انگلستان و ایران (دریافت مقاله) فصلنامه ابن سینا دوره: 15، شماره: 3
52 مطالعه مروری از کاربردها و روش های آینده نگاری در سیاست گذاری سلامت: تجارب بین المللی و اقتضائات ملی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 31، شماره: 81
53 مطالعه ی تجارب کشورهای منتخب در خصوص به کارگیری قرارداد پیمان مدیریت در حوزه ی بهداشت و درمان (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 9، شماره: 3
54 مطالعه ی تطبیقی ضرورت به کارگیری گروه های مرتبط تشخیصی به عنوان ابزاری واحد برای تسهیل بازپرداخت درمانی در کشورهای منتخب (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 2
55 معماری اطلاعات برای نظام مدیریت مبتنی بر رسالت در دانشکده ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
56 میزان رضایت مندی بیماران بستری و مراجعه کننده به یک بیمارستان نظامی (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 1
57 نیازهای آموزشی مدیران و کارشناسان مسوول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 11، شماره: 5
58 وضعیت توزیع پزشک متخصص و تخت فعال در بیمارستانهای دولتی ایران: سالهای ۱۳۸۰-۱۳۸۵ (دریافت مقاله) مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی دوره: 8، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اقتصادی دستگاه استریوتاکسی قابدار در بیوپسی مغز (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
2 بررسی پراکندگی بیماریهای واگیردار در پهنه استان چهارمحال و بختیاری براساس سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS (دریافت مقاله) دومین همایش علوم زمین و نکوداشت استاد پیشگام علم زمین شناسی ایران دکتر عبدالکریم قریب
3 بررسی زیرساخت های تله مدیسین در مرکز آموزشی درمانی آیت الله کاشانی شهرکرد (دریافت مقاله) تخستین سمپوزیوم بین المللی بیمارستان الکترونیکی و تله مدیسن
4 بررسی معماری فن آوری اطلاعات سازمانهای مراقبت سلامت و تاثیر آن بر استراتژی های سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
5 بررسی میزان پذیرش فرهنگ سازمانی با اجرای پرونده الکترونیک سلامت در یک سازمان بیمه گر (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
6 بررسی وجود زمینه های اجرائی مدیریت کیفیت جامع (TQM) در بیمارستانهای صحرائی در سال 1390 (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
7 پذیرش بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی بروجرد (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
8 پرونده الکترونیک سلامت گامی در جهت ارتقاء کارائی و اثربخشی عملکرد نظام سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
9 تدوین الگوی مدیریت کیفیت درسامانه فرماندهی حادثه بیمارستانی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین المللی سلامت در حوادث و بلایا
10 تکنیکهای تحلیلی ارزیابی اقتصادی در بخش سلامت (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
11 رابطه سبک رهبری و مدیریت تعارض در بین مدیران بیمارستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی لرستان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
12 طراحی مدل پایگاه داده های سلامت استان چهارمحال و بختیاری بر اساس سامانه اطلاعات جغرافیائی (GIS) (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
13 طراحی مدل سیستم اطلاعات پشتیبان تصمیم (DSIS) برای بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
14 طراحی مدل سیستم پشتیبان تصمیم برای بیمارستان هیئت امنائی (دریافت مقاله) اولین کنگره کاربرد فناوری اطلاعات در سلامت
15 عملکردهای مدیریتی اعضای هیات علمی در پیاده سازیبرنامه ی درسی پزشکی عمومی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
16 فرایند شناسایی عدم قطعیتهای کلیدی در آینده نگاریآموزش ارتز و پروتز (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی
17 فناوری اطلاعات سلامت ؛ ارائه چارچوب مدیریت دانش مشتری (CKM) بر مبنای استقرار همزمان KM و CRM در سازمانهای ارائه دهنده خدمات سلامت رویکردی نو در ارائه خدمات سلامت (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی فناوری اطلاعات در نظام سلامت
18 کاربرد داده کاوی پیش بینی کننده درپزشکی: مقایسه الگوهای منتخب درشناسایی زودهنگام بیماری مننژیم باکتریایی درایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
19 کاربرد هوش تجاری در بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
20 مدیران منابع انسانی و اشتباهات آنها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
21 مدیریت دانش (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
22 مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری در بهداشت ودرمان (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
23 مدیریت دانش بعنوان یک استراتژی تجاری در بهداشت ودرمان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
24 مطالعه و تحلیل انواع نظامهای پرداخت در بخش بهداشت و درمان (دریافت مقاله) اولین همایش کشوری دانشجویی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
25 معرفی یکسامانه مشاوره پزشکیاز راه دور درمان سوختگیجهتاستفاده در مواقع بحران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
26 مقایسه هزینه اثربخشی درمان بیماری کرون با آنتی بادی مونوکلونال اینفلکسی ماب نسبت به شیوه های رایج درمانی در ایران 1388 (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
27 نظارت بر ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران از منظر بیمه گر ، وضعیت موجود وچالش ها: مطالعه کیفی (دریافت مقاله) دومین سمینار اقتصاد سلامت
28 نوناکا و سازمانهای دانشزا (دریافت مقاله) اولین همایش هوش سازمانی و هوش کسب و کار
29 نوناکا و سازمانهای دانشزا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی