سید محسن حسینی

 سید محسن حسینی استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

سید محسن حسینی

Seyed Mohsen Hosseini

استاد آمار حیاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر افزودن پرلیت در خاک بر برخی ویژگی‎های رشد و فیزیولوژی نهال های بلندمازو (Quercus castaneifolia C.A.M.) تحت تنش کم‎آبی (دریافت مقاله) مجله فیزیولوژی محیطی گیاهی دوره: 14، شماره: 55
2 اثر پوشش های درختی بر شاخص های زیستی خاک سطحی در یک اکوسیستم جنگلی جلگه ای (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 23، شماره: 5
3 اثر عوامل فیزیوگرافی روی تنوع گونه های گیاهی جنگل های غرب بجنورد (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 22، شماره: 4
4 اثر نوع هورمون و بستر پایه بر پرآوری و ریشه زایی گیاه دارویی قره قات (Ribes khorasanicum) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 3
5 ارزیابی ریسک مخاطره آتش سوزی درجنگل با استفاده از WLC و ANP (مطالعه موردی: حوضه آبخیز 33 و 34 شمال ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مخاطرات محیط طبیعی دوره: 7، شماره: 15
6 ارزیابی نقش شاه راه آسیایی بر روی آتش سوزی های پارک ملی گلستان در محیط GIS (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 25، شماره: 3
7 بررسی اثرگذاری گونه های درختی بر گسیل گازهای گلخانه ای از خاک جنگل های دست کاشت (مطالعه موردی: ساری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هواشناسی کشاورزی دوره: 7، شماره: 1
8 بررسی رفتار الکتریکی و آکوستیکی فراورده چندسازه چوبی سبک شده با گرانول پلی استایرن (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 26، شماره: 2
9 پهنه بندی آلودگی هوای تهران به فلزات سنگین با استفاده از برگ های گونه توت (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 2، شماره: 7
10 پهنه بندی مخاطره آتش سوزی پارک ملی گلستان با استفاده از رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و مخاطرات محیطی دوره: 3، شماره: 10
11 تاثیر اشکوب فوقانی بر خصوصیات خاک در اکوسیستم های جنگلی دست کاشت و طبیعی (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 23، شماره: 4
12 تاثیر پارامترهای اولیه توپوگرافی و عامل پوشش/کاربری اراضی بر تراکم کربن آلی خاک دربخشی از اراضی شمال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 27، شماره: 5
13 تاثیر نانو دی اکسید تیتانیوم بر عملکرد و اجزای عملکرد گلرنگ تحت شرایط آبیاری معمولی و تنش کم آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تنش های محیطی در علوم زراعی دوره: 10، شماره: 3
14 تحلیل مبدل های حرارتی واحد تقطیر شرکت پالایش نفت اراک با استفاده از تکنولوژی پینچ (دریافت مقاله) مجله مبدل گرمایی دوره: 3، شماره: 18
15 ترکیب شیمیایی و تاثیر خوشاریزه و پولیکاریا بر فراسنجه های تخمیر، متان و ظرفیت آنتی اکسیدانی شکمبه با روش برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 4
16 تغییرات فیزیولوژیک و بیوشیمیایی در نهال های گلابی وحشی (Pyrus boisseriana) در پاسخ به تغییرات آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 28، شماره: 1
17 طراحی و شبیه سازی مبدل DC/DC جدید در سامانه اویونیک مطابق با استانداردهای نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 7، شماره: 4
18 مدل سازی مطلوبیت رویشگاه گونه ملج (Ulmus glabra Huds.) در جنگل خیرود نوشهر (دریافت مقاله) مجله پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل دوره: 24، شماره: 3
19 مقایسه اثرات نانوذرات دی اکسید تیتانیوم و سلیکون بر نهال های گلابی وحشی در مواجهه با تنش خشکی (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آسیب شناسی و ارایه راهکار مناسب برای بازیابی و احیاء چاه های آب شرب (مطالعه موردی استان گیلان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
2 آنالیز کمی و کیفی تریترپن اسیدهای موجود در دارواش مستقر بر درخت انجیلی در مرحله میوه دهی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
3 اثر تنش باران اسیدی برعملکرد و برخی ویژگی های فیزیولوژیکی نهال های سروزربین(Cupressus sempervire) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
4 اثر کاشت خالص و آمیخته صنوبر دلتوییدس و توسکای ییلاقی بر روی خصوصیات خاک در منطقه صفرابسته گیلان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی توسعه و ترویج مهندسی کشاورزی و علوم خاک ایران
5 اثرات زیست محیطی میکروتوپوگرافی پیت و ماند بر تغییرپذیری عوامل کنترل کننده مهم ترین گازهای گلخانه ای (دریافت مقاله) سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
6 اثرات مواجه کوتاه مدت شبیه سازی شده بر رشد گونه افرا(Acer cappadocicum) (دریافت مقاله) کنفرانس سراسری تحقیق در علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست
7 اثرات میکروتوپوگرافی پیت و ماند بر روی برخی خصوصیات خاک در اکوسیستم جنگلی سردآبرود چالوس (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
8 اثربخشی ترسیب کربن خاک توده های جنگل کاری شده در بهسازی و حفاظت خاک (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم خاک ایران
9 ارایه مدل بومی ارزیابی کاربردپذیری سیستم اطلاعات سلامت منطبق با ارزیابی اکتشافی (دریافت مقاله) دومین همایش انفورماتیک پزشکی و هفتمین همایش سلامت الکترونیک و کاربردهای ICT در پزشکی ایران
10 ارزیابی توده های جنگلی پهنبرگ بر مبنای شاخص کیفیت خاک (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 ارزیابی دینامیکی نشست شالوده های شمع-رادیه در خاک های روانگرا (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
12 ارزیابی میزان ترسیب کربن خاک توسط گونه های تثبیت کننده و غیر تثبیت کننده ازت (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 استفاده از رویکرد تصمیم گیری چند معیاره (MCDA) در مدیریت محیط زیست (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
14 اصلاح عملکرد جداسازی غشای نانوفیلتراسیون بر پایه پلی اتر سولفون با استفاده از نانو ذرات ترکیبی اکسید آهن اصلاح شده با پلی وینیل پیرولیدون (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش کاربردی در شیمی و مهندسی شیمی با تاکید بر فناوری های بومی ایران
15 امکان سنجی استقرار سیستم عنوان ZQC در صنایع چوب با هدف ارتقاء پایدار کیفیت (دریافت مقاله) دومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
16 EXPERIMENTAL AND NUMERICAL VERIFICATION OF ARTIFICIAL TACTILE SENSING APPROACH FOR PREDICTING TUMOR EXISTENCE IN THE VIRTUAL SOFT TISSUE (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
17 Innovation and strategic types of private and non-profit SMES based on miles and snow's model (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک
18 Preparation and electrochemical characterization of nanocomposite heterogeneous cation exchange membranes for water desalination (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
19 Study of basic items in the solar still (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
20 Synthesis and characteriza on of poly(4-vinylpyridinium hydrochloride)- CrO3/SBA-15 nanocomposite as a selec ve heterogeneous oxidant for oxida on of alcohols (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو
21 بررسی اثر تیمار پتاسیم نیترات (Buxus hyrcana Pojark) و لایه پردازی گرم و سرد بر روی جوانه زنی بذر شمشاد خزری (Buxus hyrcana Pojark) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
22 بررسی اثر تیمارهای آب اکسیزنه (H2O2) ، آب گرم و استراتیفه سرد بر رویجوانهزنی گونه شمشاد( خزری Buxus hyrcana Pojark) (دریافت مقاله) اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
23 بررسی اثر رقابتی گیاه خرفه (Portulaca oleracea) بر گیاه دارویی ریحان (Ocimum basilicum) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
24 بررسی اثر غلظت های مختلف نانوذرات ترکیبی اکسید نیکل/آهن بر عملکرد غشا ی نانوفیلتر اسیون پلی اتر سولفون در تصفیه آب (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
25 بررسی اجزای عملکردی و همبستگی صفات ژنوتیپ های گلرنگ ( Carthamus tinctorius L. ) تحت تاثیر بذور مادری تنش یافته و بدون تنش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
26 بررسی ارتباط بین استراتژی های تجاری با کیفیت گزارشگری مالی با تاکید بر نقش شرایط کلان اقتصادی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
27 بررسی ارتباط بین منابع نقدی داخلی با روشهای تامین مالی شرکتها مبتنی بر نقش محدودیت های مالی وبحران اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
28 بررسی ارتباط بین وجه نقد اضافی با محدودیت های اعتباری و بازده غیر عادی شرکتها تحت شرایط بحران اقتصادی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
29 بررسی تاثیر آموزش مهارت مقابله با استرس بر سلامت روان و بهزیستی روانشناختی مادران کودک اتیسم شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مشاوره
30 بررسی تغییر کاربری اراضی بر میزان ترسیب کربن خاک(منطقه مورد مطالعه باغ گردو شهمیرزاد) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی-دانشجویی مرتع،آبخیز و بیابان
31 بررسی رابطه بین رفتار فرصت طلبانه مدیران و مکانیزم نظارتی با مدیریت سود (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی حسابداری و مدیریت
32 بررسی زمین شناسی و محیط زیست Fritillaria imperialis (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
33 بررسی سرمایه های اجتماعی و هویت فرهنگی درصلح وامنیت بین المللی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
34 بررسی قدرت رقابتی گیاه دارویی همیشه بهار (Calendula officinalis L) با علف هرز خرفه Portulaca oleracea L (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
35 بررسی کاهش آلودگی صوتی در گروههای مختلف درختان و درختچه ها در شمال کشور (دریافت مقاله) اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
36 بهبود پیچیدگی زمانی الگوریتم DBSCAN با تلفیق شبکه های توری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تکنولوژی در مهندسی برق و کامپیوتر
37 بهبود عملکرد موتور القایی تکفاز خازن دائمی با نامتعامد کردن سیم پیچهای استاتور (دریافت مقاله) بیست و نهمین کنفرانس بین المللی برق
38 بهبود عملکرد مولد دیسکی آهنربای دائم شار محوری با اصلاح ساختار قبلی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس بین المللی برق
39 بهینه سازی مصرف انرژی در صنایع تخته خرده چوب با توسعه بهره وری؛ مطالعه موردی شرکت صنعت چوب شمال (دریافت مقاله) دومین کنفرانس و نمایشگاه مدیریت و بهینه سازی انرژی
40 پتانسیل جنگل شهری در کاهش گازهای گلخانه ای و حفظ انرژی (دریافت مقاله) همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست
41 پتانسیل گیاه پالایی گونه سنجد در بهسازی خاکهای آلوده به سرب در منطقه نیمه خشک زنجان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
42 پیش بینی تغییرات ذخیره کربن آلی خاک در اثر تغییر کاربری اراضی درمنطقه دیلمان استان گیلان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی محیط زیست
43 پیوند موسیقی و عاطفه در شعر شفیعی کدکنی ( با تاکید بر موسیقی بیرونی هزاره ی دوم آهوی کوهی ) (دریافت مقاله) همایش ملی پژوهش های شعر معاصر فارسی
44 تاثیر نانوسیال خنک کن با پاشش جت در خنک کاری پیستون موتور دیزل دریایی (دریافت مقاله) بیستمین همایش صنایع دریایی
45 تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه ی بین فرصتهای سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود سهام (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
46 توفیق اقتصاد مقاومتی در مشاغل کوچک مستلزم تشکیل ساز و کار مناسب (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
47 چالش های تحقیق و توسعه در اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
48 حذف فنل از پساب سمی به روش غشا مایع امولسیونی و تاثیر افزودن پلیمیر بر پایداری غشا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
49 رویکردی نوین در فرآیند ارزیابی اثرات محیط زیستی با استفاده از ارزیابی اثرات بصری در سیمای سرزمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اکولوژی سیمای سرزمین
50 رهبری تحول آفرین و هویت یازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
51 ساخت غشاهای کاتالیستی نانو زئولیتی برای تولید هیدروژن (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت
52 ساختاری جدید برای مولد دیسکی آهنربای دائم شار محوری (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران
53 طبقه بندی گروه های اکولوژیک با استفاده از روش TWINSPAN اصلاح شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی دانشجویی علوم جنگل
54 طرّاحی و ساخت مولّد دیسکی شار محوری بدون هسته (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید
55 قابلیت اطمینان توصیفی در نیروگا هها (دریافت مقاله) پنجمین همایش کیفیت و بهره وری در صنعت برق
56 کاهش مصرف انرژیی با استفاده از تغییر سیستمهای pneumatic به belt conveyor برای انتقال پوشال در صنایع تخته خرده چوب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
57 گزارش توصیفی بررسی و شناسایی باستان شناسی محدوده لرزه نگاری اکتشاف نفت طرح پردیس خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
58 محاسبه و بررسی تعمیق مالی بازار مالی ایران در برنامه های دوم تا چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس نظام تأمین مالی در ایران
59 مروری بر استفاده از انرژی خورشید در ایران و جهان با تاکید بر طراحی ساختمان (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
60 مطالعه عیوب جوشکاری خطوط لوله انتقال نفت و گاز (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مکانیک - مواد و فناوری های پیشرفته
61 مکانیابی بهینه اکوتوریسم و مناطق مستعد توسعه گردشگری حوزه آبخیز قشلاق- گریزه سنندج با استفاده از GIS (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار
62 واکاوی سیاست خارجی آمریکا در قبال بیداری اسلامی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی