محمدآقا بلوری زاده

 محمدآقا بلوری زاده استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

محمدآقا بلوری زاده

Mohammad Agha Bolori Zadeh

استاد، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی شرایط ایجاد اثر غیرخطی هماهنگ دوم در گرافن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
2 به کارگیری تبدیل موجکی در محاسبه دامنه امواج جزئی فادیف در فرایند انتقال الکترون در پراکندگی پروتون-اتم هیدروژن (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
3 پراکندگی دوگانه توماس در ربایش الکترون از مولکول متان جهت دار شده (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
4 تعیین جمعیتهای یونی با استفاده از حل معادلات آهنگ در پلاسمای کربن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
5 شبیه سازی تولید تابش تراهرتز از یونیده کردن گاز آرگون با استفاده از پالس دو رنگی لیزر (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393
6 مقایسه شدت تابش تراهرتز تولید شده از یونیده کردن مولکول اکسیژن و اتم آرگون (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1393