ماشااله حیدرپور

 ماشااله حیدرپور استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

ماشااله حیدرپور

mashallah Heydar por

استادیار. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پیامدهای سیاست تمرکززدایی آمریکا از غرب آسیا و تاثیر آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 9، شماره: 32
2 ارزیابی رویکردهای لیبرالیستی در مواجهه با معضلات زیست محیطی جهانی (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 11، شماره: 42
3 ارزیابی شاخصهای حکمرانی خوب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات سیاسی دوره: 11، شماره: 42
4 بررسی تقابل ناتو و پیمان شانگهای در خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله پژوهشهای سیاسی و بین المللی دوره: 12، شماره: 46
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی سیاستگذاری سلامت اجتماعی در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 توسعه مشارکت اقتصادی زنان در اجتماع (خانه شیشه ای وسقف شیشه ای) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 ضرورت بازتعریف مسائل حقوق زنان در کشورهای عربی خلیج فارس از منظر کنوانسیون منع هرگونه تبعیض علیه زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس حقوق،علوم سیاسی و علوم انسانی