علی حسن زاده

 علی حسن زاده عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

علی حسن زاده

عضو هیأت مدیره سازمان بیمه سلامت ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.