حمیدرضا صفی خانی

 حمیدرضا صفی خانی قائم مقام معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت‌‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

حمیدرضا صفی خانی

Hamidreza Safikhani

قائم مقام معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی و امور حقوقی وزارت‌‌ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.