عباس عصاری آرانی

 عباس عصاری آرانی رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس  عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

عباس عصاری آرانی

Abbas Asari Arani

رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگو سازی مخارج سلامت خانوارهای ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 8، شماره: 29
2 برآورد تاثیرغیرخطی فرصتهای رانت جویی بررشداقتصادی درایران با استفاده ازمدل مارکف سوئیچینگ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 18
3 بررسی سیاس تهای حمایتی و مزیت نسبی در تولید فرش دستباف (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 16، شماره: 28
4 طراحی مختصات فرهنگ جهادی در شرکت های متوسط و بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت اسلامی دوره: 27، شماره: 1
5 معرفی و کاربرد تکنیک MFLQبجای AFLQ برای تدوین جدول داده- ستانده منطقه ای مطالعه موردی استان خراسان رضوی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 20، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد نااطمینانی در بازار نفت و بررسی تأثیر آن بر متغیرهای عمده اقتصاد ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
2 بررسی تاثیرمشتقات مالی برمدیریت ریسک درآمدهای نفتی درایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
3 به کارگیری قراردادهای اختیارمعامله درمدیریت ریسک قیمت نفت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
4 جایگاه معادن زیرزمینی در تحریک پذیری و تحرک آفرینی اقتصاد ایران با رویکرد داده ستانده (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهشهای نوین در مدیریت، اقتصاد وحسابداری