دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر  عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

دکتر محمدرضا واعظ مهدوی

Dr. Mohammad reza Vaez Mahdavi

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو هیأت علمی دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر استرس بی ثباتی و اکسی توسین اگزوژن بر تعداد سلول های کشنده طبیعی در خون محیطی و طحال در رت های نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 5
2 اثر عدم ثبات اجتماعی، محرومیت، تبعیض و بی عدالتی در دریافت غذا بر تغییرهای بافت شناسی نورون های هیپوکامپ خرگوش سفید نیوزلندی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 19، شماره: 6
3 اثر فقرغذایی، نابرابری و تبعیض و بی ثباتی در موقعیت اجتماعی بر ایجاد آسیب سلولی در عضله قلب خرگوش نر سفید نیوزلندی (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 18، شماره: 1
4 اثر محدودیت غذایی کوتاه مدت و میانه مدت بر پاسخ انقباضی آئورت سینه ای موش سفید بزرگ نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 16، شماره: 2
5 اثر مصرف خوراکی عصاره الکلی گیاه بوزیدان بر کاهش حافظه ناشی از تزریق داخل بطنی استرپتوزوتوسین در موش های سفید آزمایشگاهی نر (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 20، شماره: 2
6 اثر ورزش منظم بر پیامدهای ناشی از استرس مزمن روانی اجتماعی در موش صحرایی مبتلا به نارسایی قلبی القاشده با ایزوپروترنول (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 5
7 ارتباط وضعیت سلامت عمومی (روش گلدبرگ) با موقعیت اقتصادی-اجتماعی و مشخصات دموگرافیک در مجروحین شیمیایی سردشت (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 29، شماره: 6
8 Does increased nitric oxide production and oxidative stress due to high fat diet affect cardiac function after myocardial infarction (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بیهوشی سلولی و مولکولی دوره: 2، شماره: 1
9 Relationship Between Serum Bilirubin Concentration and Inflammatory Cytokines in Victims Exposed to Sulfur Mustard (دریافت مقاله) مجله تروما دوره: 22، شماره: 6
10 The Healthcare Costs in the Aging Based on Data from the Urban Health Equity Assessment and Response Tool Project in Tehran, Iran (UHEART-2) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مطالعات مروری پزشکی دوره: 2، شماره: 1
11 The Impact of Human Capital (Health and Education) on Labor Productivity; a Composite Model Approach- a Case Study of Iran (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 23، شماره: 2
12 بررسی تاثیر آموزش اصول حفظ سلامتی طب سنتی ایران بر سبک زندگی بهورزان (دریافت مقاله) دوماهنامه پایش دوره: 18، شماره: 3
13 بی خوابی و اختلالات مربوط به آن از دیدگاه حکمای طب سنتی ایران (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 26، شماره: 5
14 تاثیر درمان سوءهاضمه بر علائم بیماران مبتلا به کمردرد مزمن با استفاده از کپسول پونه (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 24، شماره: 5
15 تاثیر مولفه های سرمایه انسانی بر بهره وری شاغلان حقوق بگیر خصوصی؛ شواهدی مبتنی بر ریزداده ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 19، شماره: 72
16 تأثیر مؤلفه‌های سرمایة انسانی بر دستمزدزنان بخش خصوصی در ایران؛ مبتنی بر ریزداده‌ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 10، شماره: 28
17 تغییرهای وضعیت سلامت روان افراد در شهر تهران در طول دوازده سال: مقایسه نتایج طرح (پروژه)های سنجش سلامت و بیماری (سال ۱۳۷۸) و سنجش عدالت در شهر تهران (سال۱۳۹۰) (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 4
18 رابطه بین سرمایه اجتماعی و سلامت روان خانواده های دارای فرد ناتوان (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 27، شماره: 147
19 عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی در سازمان های بهداشتی- درمانی دولتی ایران (دریافت مقاله) مجله مدیریت اطلاعات سلامت دوره: 8، شماره: 0
20 مقایسه تاثیر محدودیت، محرومیت و نابرابری غذایی بر رفتارهای اضطرابی رت (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 22، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Relationship between Social Capital and Mental Health among Families with Disabled Members (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
2 The effect of instability stress and exogenous oxytocin on the number of the natural killer cells in peripheral blood and spleen in male rats (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
3 بررسی اثر پیش آماده سازی با فعالیت ورزشی و محدودیت غذایی مزمن بر تعادل اکسیدان آنتی اکسیدان سرم موشهای صحرایی نر مبتلا به نارسایی قلبی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم کاربردی ورزش و تندرستی
4 بررسی تعیین کننده های اجتماعی موثر بر سلامت روان خانوارهای دارای فرد ناتوان شهر تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی مطالعات اجتماعی سلامت
5 چگونه سیاست های مختلف صادرات مواد غذایی قیمت غذا در جهان را تغییر می دهند (دریافت مقاله) همایش ملی تربیت بدنی، تغذیه و طب ورزشی
6 نقش بانکهای اطلاعاتی نیروی انسانی پزشکی در افزایش ضریب اشتغال گروههای پزشکی و پیراپزشکی (دریافت مقاله) همایش نقش فناوری اطلاعات در اشتغال