فائزه قناتی

 فائزه قناتی استاد دانشگاه تربیت مدرس

فائزه قناتی

Faezeh Ghanati

استاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر آب مغناطیده بر روی اندام های رویشی و روزنه گیاه عدس(Lens Culinaris) (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی کاربردی دوره: 32، شماره: 1
2 تاثیر محلول پاشی روی بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه سویا در شرایط رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم گیاهان زراعی ایران دوره: 50، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر -D اورنیتین بر میزان رشد، تجمع H2O2 و پرولین و لیپیدپراکسیداسیون غشاهای سلولی توتون Nicotiana tabacum L.cv. Barley21 در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
2 اثر استرس اسمزی بر تولید لیگنانها و ترکیبات فنولیک مسیر فنیل پروپانوئیدی در کشت ریشه موئین لینوم آلبوم (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
3 اثر تنش خشکی بر جوانه زنی برخی از ارقام کلزا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
4 اثر کلاتور آهن بر جوانه زنی دانه و محتوای ساپونین گیاه یونجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در بیوتکنولوژی
5 اثر محلول پاشی عنصر روی و تنظیم کننده اکسین بر برخی صفات کمی و کیفی ذرت دانه ای تحت شرایط کمبود آب (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
6 اثر مصرف خاکی و محلول پاشی آهن بر فعالیت برخی از آنزیم های آنتی اکسیدانت در گیاه بادام زمینی (Arachis hypogaea L.) در آستانه اشرفیه (دریافت مقاله) دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
7 اثرات تیمار اسپری سالیسیلیک اسید روی محتوای آنتوسیانین و فلاونوئید و کیفیت گل شاخه بریده گلایول Amesterdam حمل شده تحت سیستم حمل و نقل مرسوم در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
8 اثرتنش سرمایی برمیزان پرولین و کربوهیدرات های محلول دورقم کلزا (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
9 ارزیابی اثر پیش تیمار سرمایی بر جوانه زنی بذر کلزا (Brassica napus L.) تحت تنش سرما (دریافت مقاله) اولین همایش ملی دانه های روغنی
10 ارزیابی اثرکیتوزان بر خصوصیات مورفولوژیک وعملکرد دانه گیاه کنجد (sesamum indicum. L) در شرایط تنش کم آبی (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 القای مقاومت به شوری در سلول های توتون بوسیله تنظیم چرخه اوره با انانتیومرهای آمینواسید اورنیتین (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
12 Corylus avellana cell culture as a supplementary commercial supply of paclitaxel for rare Taxus spp (دریافت مقاله) کنگره ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی
13 Effect of magnetic fields on the biochemical properties of Almond seeds (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
14 Effects of magnetic fields on carbohydrate content in two specious of Almond (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
15 Induced changes in phenylpropanoid compounds of Linum album hairy roots by chitosan (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
16 Role of Hydrogen peroxide in the biosynthesis of Podophyllotoxin inCell Culture of Linum album (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی و هشتمین کنگره بین‌المللی زیست‌شناسی ایران
17 Study of E2Fa and RBR1 Gene Expression in the Callus Culture of Medicinal Plant Lithospermum officinale L. (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی و پانزدهمین کنگره ملی ژنتیک ایران
18 بررسی برخی از آنزیمهای موثر در تحمل به تنش خشکی در گیاهچه های گندم تحت تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
19 بررسی بیان ژنهای شناسایی شده در گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی طولانی مدت و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
20 بررسی پروتئوم گیاهچههای گندم تحت تنش خشکی شدید و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
21 بررسی پروفایل اسیدهای آمینه در گیاهچه ها و بذور گندم تحت تنش خشکی و آبیاری مجدد (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران و سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر ایران
22 بررسی تاثیر محلول پاشی نانوذرات مغناطیسی آهن و کلات آهن بر شاخص های غشا و ظرفیت آنتی اکسیدانی گیاه یونجه در خاک غنی از کلسیم (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
23 بررسی تاثیر میدان مغناطیسی ایستا بر آپپتوزیس در سلول بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش صحرایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بررسی آثار میدانهای الکترومغناطیسی بر بافت های زنده و تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی
24 بررسی فعالیت و بیان ژن کاتالاز بعنوان آنزیم شاخص سیستم آنتیاکسیدان در پاسخ به افزایش بورون در گیاه لیسیانتوس (Eustoma grandifloraL..) (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
25 بررسی نقش بورون آپوپلاستی در مقاومت به تنش آلومینیم در گیاه کتان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش های گیاهی غیر زیستی
26 بهبود شاخص‌های رشدی گیاه ذرت (.Zea mays L) تحت آبیاری با آب مغناطیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
27 بهبود فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان گیاه ذرت (.Zea mays L) پس از آبیاری با آب مغناطیده (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بیوالکترومغناطیس ایران
28 بهبود و حفظ تمامیت غشای سلولی و افزایش رشد گیاهان ذرت و سویا پس از تیمار با میدان الکترومغناطیسی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
29 تاثیر امواج فروصوت برمحتوای لگنین دیواره در سلول های جداکشت توتون (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی زیست شناسی و علوم باغبانی ایران
30 تاثیر پیشتیمار تریازول بر جوانهزنی و فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدان در بذور کلزا در شرایط غرقابی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
31 تاثیر سایتوتوکسیک عصاره سلول های فندق بر سلول های سرطانی ( MCF-7, HEPG -2) (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
32 تاثیر میدان مغناطیسی بر خصوصیات مورفولوژیکی دانه رستهای برنج رقم هاشمی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
33 تاثیرآلومینیم بر برخی پاسخ های فیزیولوژیک گیاه چای (Comellia sinensis L.cv.) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی فیزیولوژی گیاهی ایران
34 تأثیر باکتری سودوموناس بر رشد گندم نان در شرایط سمیت کادمیوم (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
35 تأثیر عنصر روی و باکتری سودوموناس در قابلیت جذب کادمیوم توسط گندم نان (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم
36 تشدید اثر سالیسیلیک اسید توسط فنیل آلانین روی تولید تاکسول در کشت سلولی فندق Corylus avellana L) (دریافت مقاله) همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی
37 تغییر ویژگی های خاک و میزان آهن، کلسیم و نانوذرات فریتین درگیاه گندم درمرحله زایشی تحت تیمار با میدان مغناطیسی ایستا و متناوب (دریافت مقاله) سومین همایش ملی بیوتکنولوژی کشاورزی ایران (گیاهی، دامی و صنعتی)
38 شناسایی ژنوتیپ های مقاوم به شوری درگیاهچه های کلزا با استفاده ازتکنیک بای پلات (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران