هادی شهیر

 هادی شهیر دانشیار دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی

هادی شهیر

Hadi Shahir

دانشیار دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه خوارزمی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Seismic Active Earth Pressure of Narrow Geosynthetic-Reinforced Backfill on Rigid Facing (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 11، شماره: 3
2 طراحی بهینه دیوارهای خاکی میخ کوبی شده برمبنای تغییر مکان تحت بارهای لرزه ای (دریافت مقاله) فصلنامه زمین شناسی مهندسی دوره: 10، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی میزان تأثیر تخلخل اولیه خاک و قطر غلاف ستون های ماسه ای تراکمی در تراکم زمینهای ماسه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
2 ارزیابی میزان تراکم زمینهای ماسه ای در اثر نصب ستون ماسه ای تراکمی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
3 استفاده از رویکرد تعادل حدی اصلاح شده جهت تحلیل و طراحی میکروپایل های پایدار کننده شیب ها (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
4 Geotextile Influence on Deformation Reduction of Rockfill Breakwater (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
5 Numerical simulation of Thick-Walled-Cylinder (TWC) test for study of Wellbore Instability Mechanism in Clayey Formation (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 PHYSICAL MODELING OF RUBBLE MOUND BREAKWATER DEFORMATION ON SOFT SEABED (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
7 Variation of Permeability during Liquefaction and Its Effects on Seismic Response of Saturated Sand Deposits (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 بررسی تاثیر پارامترهای مهندسی و غیر مهندسی لندفیل بر انتقال آلودگی از لندفیل به آبهای زیرزمینی برای مکانیابی و طراحی بهینه لندفیل ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
9 بررسی تاثیر جداکننده ها بر کاهش نفوذ سنگدانه در بستر سست لجنی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
10 بررسی تاثیرپارامترهای هندسی بررفتارلرزه ای شیروانی های مسلح شده با میخ (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بررسی چالش های موجود در بخش مهندسی ژیوتکنیک استان البرز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت‌‌ها و چالش‌های مهندسی استان البرز
12 بررسی عددی اثر گودبرداری به روش نیلینگ بر نشست قایم گروه شمع مجاور گود (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
13 بررسی میزان تاثیرپارامترهای لرزه ای دررفتاردینامیکی دیوارهای خاکی میخکوبی شده (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 تحلیل عددی تاثیر تسلیح بستر بر افزایش ظرفیت باربری شالوده سطحی تحت بارگذاری خارج از مرکز (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
15 تحلیل عددی رفتار ستونهای سنگی در خاکهای نرم (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
16 تعیین دیاگرام فشار ظاهری خاک دانه ای وارد بر دیوار حائل مهار شده (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
17 روشی تحلیلی برای آنالیز پایدارسازی شیب های خاکی با میکروپایل ها (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
18 فشار استاتیکی وارد بر دیوار حائل از جانب خاکریز مسلح با عرض محدود (دریافت مقاله) همایش ملی استفاده از فناوری ها و تکنولوژی های نوین طراحی، محاسبه و اجرا در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
19 محاسبه نیروی میخ ها در دیوارهای پایدار شده با میخکوبی به روش قطعات مایل (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
20 مدل سازی عددی دیوار حائل مهار شده به وسیله انکر با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
21 مدل سازی عددی گود پایدار شده با شمع و انکراژ با استفاده از روش المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
22 مدلسازی آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرورفت مصالح درشت دانه در بستر رسی نرم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
23 مدلسازی عددی تحکیم دینامیکی در خاکهای اشباع (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بهسازی زمین
24 مدلسازی عددی دیوار حائل مهارشده بهوسیله بلوکهای بتنی و انکراژ با استفاده ازروش المان محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
25 مدلسازی عددی رخداد پدیده روانگرایی در شالوده سدها (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران