زهرا کیاسالاری

 زهرا کیاسالاری استاد دانشگاه شاهد

زهرا کیاسالاری

Zahra Kiasalari

استاد دانشگاه شاهد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antioxidant and Antiepileptic Activity of 1-[1-(3-Methoxyphenyl) (Tetralyl)] Piperidine as a New Derivative of Phencyclidine on Pentylentetrazole-Induced Kindling Mice (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
2 Behavioral and Histological Analysis of Crocus Sativus Effect in Intracerebroventricular Streptozotocin Model of Alzheimer Disease in Rats (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 5، شماره: 1
3 Effect of withania somnifera on levels of sex hormones in the diabetic male rats (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The effect of berberine on expression Glial fibrillary acidic protein and Neural cell adhesion molecule in an experimental model of temporal lobe epilepsy in rats (دریافت مقاله) هجدهمین همایش سالانه و اولین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه
2 The effect of chlorogenic acid on stress oxidative in rats with cognitive deficit induced by intracerebroventricular streptozotocin (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه و دومین همایش بین المللی آسیب شناسی و طب آزمایشگاه